Vooruitgang

Ouderen beginnen een interessante markt te worden. KPN Ventures en Van Herk Ventures steken 3,8 miljoen euro in een intelligent alarmeringssysteem voor preventieve ouderenzorg. Een mooie ontwikkeling, die goed aansluit bij het kabinetsbeleid om ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid zo lang mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. Dit moet wel op verantwoorde wijze kunnen en deze ontwikkeling draagt daaraan bij.

Het gegeven dat de ontwikkelaars het alarmeringssysteem ook zien als een optie voor zorginstellingen gaat ongetwijfeld tot kritiek leiden: ‘Het mag niet zo zijn dat techniek het menselijke contact vervangt’. Maar die kritiek is te weerleggen door te benadrukken dat verpleegkundigen en verzorgenden die minder tijd kwijt zijn aan cliënten in de gaten houden – ze worden gealarmeerd op het moment dat er iets aan de hand is – meer tijd krijgen voor persoonlijk contact met die cliënten.

Een ander potentieel kritiekpunt is het gegeven dat het hulpmiddel het ook mogelijk moet maken het dagelijkse activiteitenpatroon van een oudere te registreren. Aan de ene kant kun je zeggen: uit oogpunt van preventieve gezondheidszorg goed om te kunnen monitoren of iemand nog zijn bed uitkomt, beweegt en de koelkast opent om eten te pakken. Aan de andere kant kun je stellen: waar blijft de privacy als iemand continu in de gaten wordt gehouden. Ik stel daarom voor dat we het gewoon beschouwen als vooruitgang, zodat we berustend kunnen zeggen: ‘De vooruitgang hou je toch niet tegen’.

Delen