Vooruitkijken

In de decembermaand is het goed gebruik om te reflecteren op het afgelopen jaar, evenals vooruit te kijken naar wat het volgende gaat brengen. Een van de onderwerpen die mij in 2023 heeft beziggehouden, is het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een resultaat van maandenlange, intensieve onderhandelingen tussen de overheid en veldpartijen. Zelfs de val van het kabinet deze zomer bracht het IZA niet tot staan.

De onderliggende doelstelling is het sterk en vitaal houden van de gezondheidszorg door transformatie naar passende zorg. Gebeurt er niets, dan zal de zorgvraaggroei onbeheersbaar worden. Deze (dreigende) onbeheersbaarheid is voor velen al dagelijks voelbaar, kijkend naar personele krapte en wachtlijsten in de zorg. We moeten de zorg drastisch anders gaan vormgeven dan we de afgelopen eeuw hebben gedaan.

Zelfs de val van het kabinet bracht het IZA niet tot staan

De uitwerking van IZA-onderdelen gaat echter niet zonder slag of stoot. Zo maakt de concentratie en spreiding van netwerk- en expertzorg in de ziekenhuizen de gemoederen los, waarbij ik me afvraag of het huidige stelsel een goede basis vormt voor regionale samenwerking. De ‘snelle toets’ door zorgverzekeraars in het toekennen van transformatiegelden leidt vooralsnog vooral tot veel afkeuringen van projecten. Verder zijn de geplande investeringen in preventie door het demissionaire kabinet inmiddels gedeeltelijk teruggedraaid, waardoor de ambitie op dit vlak op een lager pitje komt te staan.

Over de afgelopen eeuw gesproken: VvAA viert in 2024 haar 100-jarig jubileum. Wat in 1924 begon als een onderlinge verzekering voor artsen, is inmiddels uitgegroeid tot het grootste beroepsgroepoverstijgende zorgcollectief van Nederland. In de afgelopen eeuw is er veel veranderd in het werk van zorgprofessionals en dat zal de aankomende 100 jaar niet anders zijn. Daar staan wij graag met u bij stil in 2024. Met als feestelijk hoogtepunt op 21 juni het VvAA-jubileumcongres Leve de zorgprofessional. Ik nodig u via deze weg alvast van harte hiervoor uit. 

Delen