Voorwaardelijk ja

Mooi nieuws dat het geneesmiddel palbociclib na prijsonderhandeling tussen de minister en de leverancier toch nog in het basispakket van de zorgverzekering kan worden opgenomen. Zorginstituut Nederland had afgelopen april immers aan de minister geadviseerd om dit niet te doen omdat het te duur was.

Borstkankervereniging Nederland toont zich begrijpelijkerwijs verheugd over de bekendmaking door de minister. Tegelijkertijd laat het persbericht van de vereniging ook zien hoe zorgvuldig dit traject is geweest. Het bericht vermeldt immers dat het middel bewezen effectief is voor de behandeling van patiënten met uitgezaaide borstkanker die hormoonreceptor positief en HER2 negatief is. Maar het vermeldt tegelijkertijd ook dat de plaats van het middel in de behandeling van deze patiënten nog verder moet worden onderzocht om te bepalen of het het best als eerstelijns- of als tweedelijnsbehandeling kan worden aangeboden. Vandaar de SONIA-trial, waaraan 74 ziekenhuizen deelnemen en waarvoor de minister zes miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. En vandaar ook dat aan de opname in het basispakket een voorwaardelijke einddatum is gesteld van eind 2020.

Dit laat mooi zien hoezeer de minister, de voorschrijvers en Borstkankervereniging Nederland in het onderhandelingstraject langs meerdere lijnen tegelijk hebben gewerkt door én naar de prijs én naar de optimale toepassing te kijken én naar het onderzoek dat voor de bepaling van dit laatste nodig is. Een intensief traject, maar wel een goede manier om in de discussie over dure geneesmiddelen tot afgewogen keuzes te komen.

Delen