Vraaggestuurd

“Met dit initiatief gaat de wens in vervulling van één van de bewoners van zorglocatie Elim. Een van onze bewoners wilde graag thuis dialyseren om geen lange reisafstanden en intensieve dialysedagen te hebben.” Deze twee zinnen lezen we op de site van Dianet, in een nieuwsbericht over het feit dat Dianet thuisdialyse realiseert in verzorgingshuis Elim, een van de locaties van zorgaanbieder Charim.

Als dit geen mooi voorbeeld van vraaggestuurde zorg is, dan weet ik het niet meer. De cliënt wil het, en dus gebeurt het. De behandeling vindt plaats onder begeleiding van gespecialiseerd verpleegkundigen van Dianet, dat ook verpleegkundigen van Charim gaat opleiden. En het mooie is dat het hier niet bij blijft, want de dialysestations zijn op aanvraag ook beschikbaar voor andere dialysepatiënten uit de omgeving. Ook zij hoeven hiervoor dus niet meer naar een verder weg gelegen dialysecentrum.

Dialyse is big business, dus er is al geruime tijd het nodige om te doen. Artsen van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort benadrukten september vorig jaar in Een Vandaag dat thuisdialyse veel gemakkelijker is voor de patiënt en bovendien veel goedkoper dan in een grootschaliger setting, maar dat het desondanks nog weinig gebeurt. Initiatieven die dit – op verantwoorde wijze en voor patiënten bij wie het medisch gezien haalbaar is – stimuleren, zijn dus welkom. Zorgverzekeraars die hierop uit naam van hun verzekerden sturen ook.

Delen