Vraagje

De Initiatiefgroep Biosimilars Nederland belegde gisteren een persbijeenkomst om voorinformatie te bieden bij het symposium dat ze op 3 september houdt over deze groep geneesmiddelen. De implementatie van biosimilars is een lange weg, niet in de laatste plaats omdat artsen en patiënten goed moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheden die ze bieden. Tegelijkertijd kunnen biosimilars wel een gedeelte van de oplossing zijn in het vraagstuk van de structureel oplopende kosten voor dure geneesmiddelen. En de komende jaren komen aardig wat biologische geneesmiddelen uit patent, dus het is aantrekkelijk om hiervoor als alternatief biosimilars te ontwikkelen.

Farmaceutische bedrijven die biologische geneesmiddelen produceren, kunnen in het licht van de ontwikkeling van biosimilars twee dingen doen. Ze kunnen besluiten bij hun corebusiness te blijven, of ze kunnen zelf ook biosimilars gaan ontwikkelen. In het laatste geval kunnen ze ook weer twee dingen doen: ze kunnen zelf vanaf nul beginnen of ze kunnen ontwikkelbedrijfjes kopen die zich exclusief richten op biosimilars, waarmee ze feitelijk kennis kopen en dus een voorsprong.

Tijdens de persbijeenkomst kwam een vervolgvraag op dit laatste aan de orde: als ze ontwikkelbedrijfjes opkopen, doen ze dit dan wel altijd om de ontwikkeling van biosimilars te stimuleren, of is het ook mogelijk dat ze dit doen om een concurrent uit te schakelen en dus de ontwikkeling tegen te houden en de eigen bedrijfsbelangen veilig te stellen? Die vraag bleef onbeantwoord in de lucht hangen. Iemand een mening hierover?

Delen