Vrije keuze burger ontnomen

Het voorliggend regeerakkoord verplicht mij als burger al dan niet via de belasting tegen een fors bedrag een zorgverzekering te kopen. En dit bedrag  zal in de loop der jaren naar verwachting nog stijgen, direct of indirect door verhoging van het eigen risico of verkleinen van het basiszorgpakket.

Moeilijk, maar op zich nog te verteren, ware het niet….

… dat het volstrekt onduidelijk is wat ik voor dit geld koop.

Naturapolis
Een naturapolis is verplicht. Immers de restitutiepolis vervalt. Dat wil zeggen op het moment dat je zorg nodig hebt, kom je er achter welke zorg je eigenlijk bij welk ziekenhuis op dat moment hebt ingekocht. Vrije keuze van zorgverlener, arts of ziekenhuis is er niet meer bij. Wil je bijvoorbeeld ‘om de hoek’ of een goede dokter die je kent, maar niet degene waar de verzekeraar op dat moment een winstgevende deal mee heeft gemaakt, moet je het zelf betalen. Dan heb je dus gebakken lucht gekocht.

Vertrouwen
De verzekeraars bepalen door de maatregelen van het regeerakkoord óf en welke behandeling de patiënt nodig heeft en bij welke arts het vergoed wordt. Ik word dus geacht te vertrouwen dat de verzekeraar het beste voor mij kan en zal kiezen óf, bij wie en met welke behandeling ik het beste geholpen zal worden. Vrije keuze van zorgverlener, arts of ziekenhuis is er niet meer bij.

Financieel belang
Maar waarom zou ik als burger moeten geloven dat een ‘verweg’ bedrijf met financieel belang bij vooral goedkope en liefst geen zorg beter mijn belang zal behartigen dan de dokter en mijzelf? De verzekeraars mogen straks ook aandeelhouder zijn van ziekenhuizen en er mag winst uitgekeerd worden aan private beleggers en dat allemaal indirect van mijn zorgpremie. Zorgverzekeraars krijgen straks de macht over de hele zorg zonder publiekrechtelijk verantwoording af te hoeven afleggen over de boeken en mogen onmaatschappelijk hoge winsten maken, en zij zullen voor mij het beste kiezen? Ik geloof er niets van.

Bovendien welk effect kan goede zorg überhaupt nog hebben als je halfdood, of zelfs dood aankomt, omdat de eerste hulppost (SEH) of Intensive Care(IC), straks net iets te ver rijden is, omdat minder SEH’s en IC’s in dit land nu eenmaal goedkoper is?

Patiëntendossier
Verder is de privacy van het patiëntendossier niet meer gewaarborgd. Sinds 2010 mag de verzekeraar onder bepaalde omstandigheden kijken in het opgestelde patiëntendossier. Je kan ook al niet volledig vrijuit spreken in de spreekkamer als je tenminste zeker wilt zijn dat er in de toekomst geen misbruik van de informatie gemaakt kan worden.

Besluiten
De besluiten in de zorg worden steeds meer door politici en verzekeraars genomen en niet zo zeer door inhoudelijk deskundigen en ons, belanghebbende patiënten. Dat laatste leek ooit een belangrijke pijler van onze hoog aangeschreven zorg. Wie beschermt mij, de burger nu tegen onmenselijke besluiten en toestanden zoals in de film ‘Sicko’ van Michael Moore wordt geïllustreerd?

Eens verkregen, is het onwaarschijnlijk dat verzekeraars en beleggers, de rechten die de zorg voor hen een bijna risicovrije goudmijn maken ooit nog op zullen geven. De premie zal altijd ‘te laag’ zijn en keer op keer opgeschroefd, de basiszorg nog meer uitgekleed worden, zodat meer winst naar derden kan weglekken, of wellicht voetbalclubs en andere zaken gesponsord kunnen worden.

Waarborg
Meer premie betalen is een ergernis, maar onacceptabel is het ontbreken van de waarborg dat de verplichte afdracht transparant en publiekrechtelijk verantwoord wordt, en ons het recht op vrije artskeuze en deels het recht op zorg ontnomen wordt.

Deze blog is eerder verschenen op artsennet.nl

Delen