Vrije keuze

Vrije artsenkeuze, vrije fysiotherapeutenkeuze, vrije wat voor hulpverlener keuze dan ook. Geen enkel probleem, als je maar betaalt! Restitutiepolis, naturapolis, budgetpolis, ik zie bomen, maar geen bos. Waaruit kies ik als verzekerde? Waaruit mag ik kiezen van mijn zorgverzekeraar? Wat weten verzekerden van verschillen in polissen?  Jip-en-Janneketaal ontbreekt. Ingewikkelde woorden. Informatie van verzekeraars lijkt op essentiële punten te kort te schieten.

Politieke partijen voeren nog overleg over definitieve invulling van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Selectief contracteren van zorg bestaat al. Er dreigt afschaffing van vrije artsenkeuze.

Protesteren door een uur het werk neer te leggen en mensen uit te leggen waar het eigenlijk om gaat is een optie. Ik kies daar niet voor. Sinds 1 januari van dit jaar bespreken we dagelijks de polisvoorwaarden en vergoedingsstructuren met onze patiënten. Absurd. Hoeveel kostbare tijd we daaraan kwijt zijn is niet te begrijpen. Zorgverzekeraars kunnen het hun verzekerden niet uitleggen.

Vrije keuze is een groot goed. Er is geen draagvlak in de maatschappij deze in te perken. Nogmaals, zorg voor goede informatie over kwaliteit van zorg, en laat de cliënt zelf kiezen.

Delen