Vrije keuze

Maarten Kok
Maarten Kok is geriatriefysiotherapeut en gespecialiseerd in neurorevalidatie. Praktijkeigenaar op 2 locaties in een middelgrote gemeente. Zorgverlener van 'de vloer'. Geïnteresseerd in de ouder wordende mens. Lees alle artikelen van Maarten Kok

Vrije artsenkeuze, vrije fysiotherapeutenkeuze, vrije wat voor hulpverlener keuze dan ook. Geen enkel probleem, als je maar betaalt! Restitutiepolis, naturapolis, budgetpolis, ik zie bomen, maar geen bos. Waaruit kies ik als verzekerde? Waaruit mag ik kiezen van mijn zorgverzekeraar? Wat weten verzekerden van verschillen in polissen?  Jip-en-Janneketaal ontbreekt. Ingewikkelde woorden. Informatie van verzekeraars lijkt op essentiële punten te kort te schieten.

Politieke partijen voeren nog overleg over definitieve invulling van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Selectief contracteren van zorg bestaat al. Er dreigt afschaffing van vrije artsenkeuze.

Protesteren door een uur het werk neer te leggen en mensen uit te leggen waar het eigenlijk om gaat is een optie. Ik kies daar niet voor. Sinds 1 januari van dit jaar bespreken we dagelijks de polisvoorwaarden en vergoedingsstructuren met onze patiënten. Absurd. Hoeveel kostbare tijd we daaraan kwijt zijn is niet te begrijpen. Zorgverzekeraars kunnen het hun verzekerden niet uitleggen.

Vrije keuze is een groot goed. Er is geen draagvlak in de maatschappij deze in te perken. Nogmaals, zorg voor goede informatie over kwaliteit van zorg, en laat de cliënt zelf kiezen.

Één Reactie Reageer zelf

  1. I. Le Maitre
    Geplaatst op 20 augustus 2014 om 19:04 | Permalink

    Ik ben blij met dit artikel. Er wordt zo schimmig gedaan of je vrije keuze hebt van fysiotherapeut of orthopeed als je in instelling woont en zorg betaald wordt door de AWBZ. De instelling heeft eigen artsen, eigen fysio en zoek nu maar uit welk rechten je hebt en wie de nota betaalt.