Vrijwillig

Tijd hebben voor vrijwilligerswerk is een kwestie van prioriteiten stellen, vindt Ingrid Bergstein-Poot. En dus is ze nu – middenin een drukke carrière – vrijwilliger bij zorgaanbieder Inovum en wacht ze niet tot later. “Misschien wil je dan wel de wereld rondreizen of tijd hebben voor kleinkinderen”, zei ze in het interview dat ik met haar had. Hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers in de zorg is geworden, benadrukt in hetzelfde artikel afdelingsleidinggevende Erica Willemsen.

Een paar jaar geleden werd in de langdurige zorg gediscussieerd over de vraag of het voor aanbieders haalbaar was om bij de opname van een cliënt de mantelzorgers te verplichten tot vrijwilligerswerk. Erg populair is de opvatting dat dit kan nooit geworden. Inovum is duidelijk over dit onderwerp: vrijwilligerswerk is vrijwillig. Tegelijkertijd is het niet vrijblijvend, geeft bestuurder Aad de Jonge aan. Inovum sluit daarom met vrijwilligers een overeenkomst af over de invulling van het vrijwilligerswerk. Bergstein-Poot – zelf overigens geen mantelzorger – vindt dit een goede gang van zaken, omdat zij vindt dat vrijwilligers net als professionals een belangrijke rol spelen in de beleving van cliënten en hun familie en daarmee in de beeldvorming van de organisatie. Een terecht standpunt.

Vrijwillig is niet vrijblijvend

Aysel Erbudak wilde in haar tijd als bestuurder van het Slotervaart Ziekenhuis juist af van de vrijwilligers die daar functioneerden, omdat ze vond dat ze die onvoldoende kon aanspreken op hun bejegening. Een misvatting waarvoor ze terecht enorm veel kritiek over zich heen kreeg. De zorgbestuurders van nu zullen een dergelijke fout niet meer maken. Het besef dat de inzet van vrijwilligers cruciaal is, is here to stay. En in de manier waarop die zich in de organisatie manifesteren, kunnen de bestuurders via voorbeeldgedrag een doorslaggevende rol spelen.

Delen