Vruchtbare samenwerking

Je kunt een eindeloze domeinstrijd voeren over de geboortezorg. Of je kunt gewoon als aanbieders in die geboortezorg samen investeren in een goede oplossing. In Amsterdam zien we het laatste gebeuren, in de vorm van twee nieuwe bevalklinieken die in 2018 hun deuren zullen openen. De verloskundigen die het initiatief hebben genomen tot deze opzet worden de grootaandeelhouders. En de ziekenhuizen waar de klinieken worden gevestigd – VUmc en AMC – worden ook voor een kwart eigenaar. Een positief verhaal waarmee De Telegraaf () afgelopen vrijdag wel uit de voeten kon: ‘Knus bevallen in de kliniek’, kopte de krant, wat wil je nog meer.

De verloskundigen kunnen tevreden zijn over de gekozen opzet, want die zijn niet alleen de belangrijkste aandeelhouders in de twee klinieken, ze zijn ook inhoudelijk in the lead. Zij kunnen het hele proces begeleiden, of de bevalling nu thuis of in het ziekenhuis plaatsvindt. Alle eventueel noodzakelijke medische apparatuur is keurig weggewerkt, ‘achter bijvoorbeeld een schilderijtje’ meldt AT5 er schattig bij. En blijkbaar zitten achter datzelfde schilderijtje ook de gynaecologen klaar voor als het nodig is. Maar als ze niet nodig zijn, blijven ze keurig buiten beeld en is de continuïteit van zorg door de verloskundige die de vrouw al gedurende haar hele zwangerschapsperiode begeleidt gewaarborgd.

Een dermate goed opgezet en uitgewerkt scenario dat begrijpelijk is dat Zilveren Kruis het wilde belonen met een vorm van integrale financiering. Is hiermee de blauwdruk geschreven voor de geboortezorg 2.0 in Nederland?

Delen