Vuist op tafel

Als 2015 het jaar van de transparantie is, wat moet 2016 dan worden? Die vraag werd tegen het einde van vorig jaar gesteld door veel mensen die zich met de zorg bezighouden. Inmiddels weten we het: 2016 is het jaar van de vuist op tafel. Minister Edith Schippers laat haar tanden zien. Ze neemt de regie over bij het openbaar maken van de kwaliteit van zorg bij dertig aandoeningen omdat ze niet tevreden is over de manier waarop het Kwaliteitsinstituut opereert. Het Kwaliteitsinstituut neemt te weinig de regie, stelt ze. Het is sinds de totstandkoming in 2014 vooral bezig geweest met goede relaties opbouwen met de veldpartijen. Feitelijk is deze situatie het gevolg van de beslissing van Schippers’ voorganger Ab Klink om het Kwaliteitsinstituut als sluitstuk van de stelselherziening te zien. Het patiëntenperspectief – waarvoor het Kwaliteitsinstituut staat – had het uitgangspunt moeten zijn.

Heel goed is dat Schippers nu, samen met staatssecretaris Martin van Rijn, ook komt met het beleidskader ‘Goede zorg vraagt om goed bestuur’. Dit geeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de bevoegdheid om een ministeriële aanbeveling te geven aan falende zorgbestuurders, en om als laatste redmiddel ook raden van bestuur en raden van toezicht te vervangen. Of het ook daadwerkelijk zover zal komen dat de Inspectie van deze ultieme bevoegdheid gebruik gaat maken, ligt nog in de toekomst. Waarschijnlijk zal alleen al de dreiging dat ze het kán voor zowel bestuurders als toezichthouders genoeg zijn. Ik ben benieuwd of het ook leidt tot vernieuwing bij beide partijen.

Delen