Vuist op tafel

Directeur-generaal Gerrit van der Wal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg ontkent dat hij de bezwaren van de Eerste Kamer tegen de plannen voor het landelijk elektronisch patiëntendossier negeert. Toch stelt hij tegelijkertijd wel dat met het afschieten van het EPD door de senaat het kind met het badwater dreigt te worden weggegooid. En dat niet alleen, hij koppelt er ook nog eens de verplichting voor de zorgaanbieders aan om uiterlijk in 2013 de uitwisseling van gegevens van patiënten op orde te hebben. Lukt hen dat niet, dan legt de Inspectie hen een format op voor gegevensuitwisseling waaraan ze zich verplicht hebben te houden. En wie dat niet gebruikt, wordt onder verscherpt toezicht geplaatst.

Is deze stoere taal te interpreteren als een revolte tegen de Eerste Kamer? Of is het een stok om mee te slaan naar de zorgaanbieders, die bedenkingen hebben om werk te maken van de doorstart van het EPD? Waarschijnlijk zal het Van der Wal een zorg zijn hoe wij het interpreteren, als de huidige impasse maar wordt doorbroken. Daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in. En het is ook goed dat deze boodschap uitgerekend van hem komt, want de Inspectie is waarschijnlijk de enige partij die het doorbreken van deze impasse kan afdwingen bij de zorgaanbieders. Edith Schippers heeft al direct na haar afgang in de Eerste Kamer iedere verdere rol in het debat laten schieten door te stellen dat het veld het dan verder zelf maar moest oplossen. Maar nu dat veld het daarin dreigt te laten afweten, komt de overheid dus via de achterdeur toch weer binnen. En dan ook maar meteen met de mattenklopper in de hand. Heerlijk.

Delen