Vuurwerk

In Nederland mag iedere volwassene met oudjaar vuur- werk afsteken. Dat dat niet altijd goed afloopt, weet iedereen die in een ziekenhuis of op een eerstehulppost werkt maar al te goed. In sommige landen is het afsteken van vuurwerk alleen voorbehouden aan professionals. Daar valt wat voor te zeggen. Hetzelfde zou voor derivaten moeten gelden.

Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten zoals opties, futures, turbo’s en swaps, waarvan de waarde afhangt van een onderliggende waarde. Dat laatste kan echt bijna van alles zijn: individuele aandelen (zoals Unilever), een aandelenindex (zoals de AEX), vaten ruwe olie, staatsobligaties, valutakoersen, maar ook bevroren sinaasappelsap of kilowatturen.

In handen van professionals zijn derivaten tegenwoordig een heel belangrijk middel om risico’s te beheersen. Grote afnemers van energie bijvoorbeeld beheersen met derivaten op kilowatturen hun toekomstige energiekosten. Een ander voorbeeld is het gebruik van derivaten door luchtvaartmaatschappijen voor het dempen van ongewenste invloeden op hun resultaat uit hoofde van fluctuaties in brandstofprijzen.

De financiële wereld gebruikt derivaten om risico’s te beheersen van onder meer aandelen, obligaties en vreemde valuta. Banken gebruiken derivaten om het kredietrisico van hun leningenportefeuille te hervormen en pensioenfondsen dekken zich in voor de effecten van lagere rentes en hogere inflatie. Er zijn ook derivaten die enige bescherming bieden tegen het risico van een toekomstige rentestijging. Dat is mogelijk interessant voor bijvoorbeeld grote ondernemingen die over enige tijd een krediet moeten herfinancieren.

In het klein speelt het risico van toekomstige hogere rentes ook bij particulieren met hypotheken waarvan de rentevaste periode over enige tijd afloopt. Zelf experimenteren met derivaten om te proberen het renterisico te verminderen, is – net als met vuurwerk – vragen om ongelukken. Betrek daarom altijd uw financieel adviseur of uw bank erbij om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het risico van een rentestijging te reduceren. Met medewerking van uw hypotheekbank kan het vaak nog gemakkelijker zonder derivaten, namelijk door met boete vervroegd een nieuwe rentevastperiode af te spreken.

Disclaimer: deze informatie is niet bedoeld als aanbeveling tot het verrichten van bepaalde transacties. Laat u bij sparen en beleggen altijd goed adviseren.

Delen