VvAA Zorgcollege live

VvAA organiseert elke maand een zorgcollege waar leden en medewerkers van VvAA met elkaar in gesprek kunnen. Leden uit alle beroepsgroepen, leeftijdscategorieën en levensfasen kunnen zich aanmelden voor het ‘VvAA Zorgcollege live’. Zij kunnen met VvAA-medewerkers in gesprek over verschillende thema’s in de zorg, hun beroepsomgeving of de dienstverlening van VvAA.

 

Met dit initiatief wil VvAA nog intensiever kennisnemen van de wereld van de leden. De colleges duren 1,5 uur en vinden plaats in de laatste week van elke maand in ’t Hart, het VvAA-hoofdkantoor in Utrecht. Meer info en aanmelden: communicatie@vvaa.nl.

Delen