Waar de schoen wringt

Geef een ziekenhuis een budget en het maakt dit op. Verhoog het budget en dat maakt het ook op. Dit valt te lezen uit de berichtgeving over ziekenhuis Zuyderland. In 2016 en 2017 overschreed dit ziekenhuis het budget dat het van zorgverzekeraar VGZ kreeg, waarop het na stevig onderhandelingen voor 2018 een hoger budget kreeg toebedeeld. Maar ook dat blijkt niet toereikend.

Een aantal behandelingen van VGZ-verzekerden moet dus over de jaarwisseling heen worden getild. Met de decembermaand voor ogen zou het interessant zijn om patiënten te vragen hoe erg ze dat vinden. Ik durf de gok aan dat in ieder geval een aantal van hen zal zeggen: “Ik wil ook liever even eerst die feestdagen achter de rug hebben”. Het gaat alleen om planbare – dus niet-acute – ingrepen tenslotte. En wie niet wil wachten, kan gebruikmaken van de wachtlijstbemiddeling die de zorgverzekeraar biedt. Als ziekenhuis de pers opzoeken met de boodschap dat het geld op is, is natuurlijk ook wel een beetje een politiek spel. Het is makkelijker dan aanbod ontwikkelen dat een alternatief biedt voor ziekenhuisopname.

Als ziekenhuis de pers opzoeken met de boodschap dat het geld op is, is makkelijker dan een alternatief aanbod te ontwikkelen

Toch is dit wel de weg die alle ziekenhuizen de komende jaren zullen móeten gaan bewandelen. De zorgverzekeraars zetten nadrukkelijk in op krimp in de ziekenhuissector en dat is ook logisch. Ook Zuyderland wacht dat lot. Het ziekenhuis is in onderhandeling met zijn primaire zorgverzekeraar, CZ, over een tienjarencontract, gekoppeld aan het beleidsthema ‘De juiste zorg op de juiste plek’. In de communicatie hierover zegt bestuursvoorzitter David Jongen letterlijk: “Wij zijn echt van plan om de groei van patiënten terug te dringen in samenwerking met huisartsen en thuiszorg”. Jongen zegt er zelfs bij zijn schoen op te eten als dit niet lukt. Ga er maar rustig vanuit dat hij die aan zijn voet kan houden.

Delen