Waar is die fax gebleven?

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Acht jaar geleden vroeg de receptioniste van een verpleeghuis in Amsterdam Noord wat het ambulancepersoneel kwam doen met de oude man die op een brancard naar binnen werd gebracht. “Die komt hier wonen, dat is doorgegeven hoor”, was het antwoord. Het duurde een poosje voordat kon worden geconcludeerd dat dit klopte. De fax waarin de overdracht van de man vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis werd aangekondigd, was namelijk achter het kastje gevallen waarop het faxapparaat stond.

Die oude man was mijn schoonvader. En wie nu denkt dat dit vandaag niet meer kan gebeuren, vergist zich. De opstellers van het manifest Samen vooruit: een ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg hebben gelijk als ze stellen dat de fax – en zelfs de postzegel – vaak nog gemeengoed zijn in de zorg. Het spreekt boekdelen dat in het persbericht over de aanbieding van het manifest, gisteren aan minister Bruno Bruins, de opsomming van het aantal ondertekenaars maar liefst tien regels beslaat. De boodschap is duidelijk: regel dit, want we willen het allemaal.

De boodschap is duidelijk: regel dit, want we willen het allemaal

Deze zin uit het manifest – een van de doelstellingen van de coalitie achter het manifest – is veelzeggend: ‘Concurrentie vindt voortaan alleen plaats op toepassing van de data, en dus niet meer op de data zelf. Dat betekent dat zorg­aanbieders minder afhankelijk worden van hun ICT-leveranciers’. Waarom veelzeggend? In een interview in ICT & zorg (later Zorgvisie ICT) uit 2007 zei Ruud Pruijm (toen buitengewoon hoogleraar administratieve techniek, Erasmus Universiteit): “Het hele probleem is dat we een kleine markt hebben met veel te veel softwareaanbieders”. En Marc Berg (toen hoogleraar sociaal-medische wetenschappen, Erasmus Universiteit): “De bedrijven hebben nog steeds een te grote hindermacht”. Twaalf jaar geleden. Dit manifest had er best al een paar jaar eerder mogen komen.

4 Reacties Reageer zelf

 1. Ok van Megchelen
  Geplaatst op 10 maart 2019 om 20:57 | Permalink

  Beste Frank, 100% eens met de doelstellingen (de Why) van het initiatief “Samen vooruit: gegevensuitwisseling een ambitie voor in de zorg”. Met name statements als (citaten):
  • “Deze structuur moet interoperabiliteit centraal stellen en dat de patiënt zijn eigen data kan beheren” en
  • “Wij zullen meewerken en bijdragen aan landelijke open infrastructuren die toegankelijk zijn voor alle partijen in de zorg en in de consumentenmarkt rondom zorg en gezondheid”.
  • “de patiënt heeft onvoldoende mogelijkheden om regie te voeren over zijn gezondheid”.

  Op de sector en de consument afgestemde digitalisering zal de zorg zeker stappen voorwaarts helpen maken met als resultaten “kwaliteit en vertrouwen verder omhoog”, “kosten omlaag” en de “aantrekkelijkheid omhoog” van deze interoperabele sector.

  Om deze ambities in de voor een groot deel digitale samenleving van vandaag, in relatief hoog tempo, waar te maken (How en What) is het van groot belang, dat het fenomeen (open) “standaards” niet wordt gepositioneerd als “backbone”.

  De wieg van het denkmodel van standaards voor “het uitwisselen” van data staat namelijk in de onvoltooid verleden tijd (ovt). Voor alle duidelijkheid de wieg van de “fax” staat in de voltooid verleden tijd (v.v.t.).
  Om de ambities waar te maken is het van belang, dat wordt gefocust op de toekomstig tegenwoordige tijd (t.t.t.), waarbij niet (1) “centrale” databases en (2) het “uitwisselen” van informatie centraal staan. De blik dient zijn gericht op decentrale databronnen van de betrokken spelers en op het “verbinden en delen” van informatie.

  Met het oog op het beperken van de doorlooptijd en het waarmaken van dit perfecte (interoperabele) initiatief, is het cruciaal, dat wordt ingezet op het in samenwerking maken en vastleggen van de uitgangspunten en beginselen voor de internet georiënteerde digitale infrastructuur en het “verbinden en delen” van dynamische, op de rol van de persoon ingerichte, informatie.

  Ik plaats, gebaseerd op ervaring in verschillende sectoren met (keten)standaards en interoperabiliteit (hiervoor moet de keten transformeren naar een interactieve ronde tabel dialoog), dan ook vraagtekens bij het fenomeen ‘standaards” als backbone van dit voor de kwaliteit van de samenleving belangrijke initiatief.
  De samenwerking in een “interoperabele” sector als de zorg, waarbij de patiënt en familie “op de ronde tafel” centraal staan, kan het best en het snelst worden waargemaakt met behulp van de inzet van mondiaal inzetbare Internettechnologieën, zoals IoT, BlockChain, AI en VR.
  Vanuit dit perspectief is het van belang, dat betrokken vakdisciplines maatwerk-afspraken maken over het gestructureerd en betrouwbaar “verbinden” van dynamische op de gebruiker afgestemde deelbare, beschikbare, bereikbare, bestendige, bruikbare, betrouwbare en niet op de laatste plaats begrijpelijke bron gerelateerde gegevens.
  Bij de beoogde generieke informatie-technische infrastructuur moet, zoals vermeld in het manifest, “interoperabiliteit” centraal staan, waarbij de vakmensen en de patiënt baas zijn en het beheer voeren over zijn/haar eigen data. Dit alles om de voor ogen staande navolgende citaten waar te maken uit het manifest: “Samen vooruit”:
  • “Wij zullen meewerken en bijdragen aan landelijke open infrastructuren die toegankelijk zijn voor alle partijen in de zorg en in de (gedigitaliseerde) consumentenmarkt rondom zorg en gezondheid”.
  • Hiertoe omarmen wij als marktpartijen een eerste reeks van principes om deze digitale transformatie samen te versnellen.

 2. R.Hermsen
  Geplaatst op 10 maart 2019 om 22:26 | Permalink

  Dank Ok.
  Graag terug naar postzegel en postduif dus.
  Wat een wartaal.
  Alsof we hier verder mee komen.
  Samen vooruit met interoperabiliteit van de blockchain??
  Wat mooi

 3. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 11 maart 2019 om 08:23 | Permalink

  Blockchain is in dit verband beslist geen onzin. Bedankt voor je inbreng Ok. Ik koppel dit terug naar de initiatiefnemers van het manifest.

 4. R.Hermse
  Geplaatst op 12 maart 2019 om 22:18 | Permalink

  Goed nieuws!

  Een half miljard (!) ligt klaar bij ZN om te besteden aan ” zorgtransformatie” .
  ( Hoeveel Slotervaart ziekenhuizen hiermee gered kunnen worden laat ik in het midden) .

  Tijd voor de blockchain dus:

  ” interoperabiliteit
  statements
  open infrastructuren
  consumentenmarkt
  regie
  stappen voorwaarts
  “kwaliteit en vertrouwen verder omhoog”, “kosten omlaag” en de “aantrekkelijkheid omhoog” van deze interoperabele sector
  backbone
  De wieg van het denkmodel
  voltooid verleden tijd (v.v.t.).
  ambities
  gefocust op de toekomstig tegenwoordige tijd (t.t.t.)
  verbinden en delen
  beperken van de doorlooptijd
  dit perfecte (interoperabele) initiatief
  ingezet op het in samenwerking maken en vastleggen van de uitgangspunten en beginselen voor de internet georiënteerde digitale infrastructuur en het “verbinden en delen” van dynamische, op de rol van de persoon ingerichte, informatie
  hiervoor moet de keten transformeren naar een interactieve ronde tabel dialoog
  het fenomeen ‘standaards” als backbone
  waarbij de patiënt en familie “op de ronde tafel” centraal staan
  met behulp van de inzet van mondiaal inzetbare Internettechnologieën, zoals IoT, BlockChain, AI en VR.
  dat betrokken vakdisciplines maatwerk-afspraken maken over het gestructureerd en betrouwbaar “verbinden” van dynamische op de gebruiker afgestemde deelbare, beschikbare, bereikbare, bestendige, bruikbare, betrouwbare en niet op de laatste plaats begrijpelijke bron gerelateerde gegevens
  de beoogde generieke informatie-technische infrastructuur
  Samen vooruit
  omarmen
  digitale transformatie”

  Waar zijn Koot en Bie als je ze nodig hebt?

  Ik verwacht enkele honderden duizenden voor Ok.

  En laat ons dus vooral verder niet zeuren over:

  https://decorrespondent.nl/8628/de-blockchain-een-oplossing-voor-bijna-niets/519071687772-2a5ee060

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-blockchain-een-revolutie-die-uw-leven-nog-even-niet-verandert~b16f8273/

  Oh ja. Mijn vader was ook niet welkom in het verpleeghuis.

  De mail was in de spambox terecht gekomen.