Waardebepaling van praktijk bij echtscheiding

Naast pensionering is er ook een ander moment waarop het relevant kan zijn om uw praktijk te waarderen, namelijk bij echtscheiding. Het is dan goed om te weten hoe een dergelijk traject verloopt en welke zaken hierbij van belang zijn. 

Eerst dienen partijen vast te stellen door wie zij de waardebepaling willen laten uitvoeren. Dat kan zijn door gezamenlijk één deskundige aan te wijzen, maar ook door allebei een eigen deskundige te kiezen. De eerste optie leidt over het algemeen tot de minste discussie. Indien u kiest voor ieder een eigen deskundige, dan dient u er rekening mee te houden dat de uitkomsten nogal kunnen verschillen, hetgeen tot vervelende discussies kan leiden. De methodiek kan per deskundige verschillen. Bovendien kan de ervaring en kennis van de deskundige ook van invloed zijn op de uitkomst. Anders dan bij een woning is er geen openbaar vergelijkingsmateriaal beschikbaar en is het dus van belang om een deskundige te kiezen met voldoende kennis en ervaring. Als u gezamenlijk kiest voor één deskundige, dan is het relevant of u afspreekt om de waardebepaling bindend of vrijblijvend vast te stellen. In het eerste geval heeft u beiden duidelijkheid, maar bent u volledig afhankelijk van de uitkomst. In het tweede geval bent u vrij om de uitkomst ter discussie te stellen, maar dat geldt uiteraard ook voor de andere partij. 

‘Spreek duidelijk af hoe de communicatie gaat verlopen’

Het is in ieder geval van belang dat de deskundige(n) over de juiste gegevens beschikken om een betrouwbare waardebepaling te kunnen maken. Hiervoor bent u uiteraard zelf medeverantwoordelijk. Spreek vooraf duidelijk af hoe de onderlinge communicatie en die metde deskundigen gaat verlopen. En denk alvast met elkaar na over hoe u met een eventuele uitkomst wenst om te gaan. Ik wens u wijsheid in deze meestal minder plezierige omstandigheid.  

Delen