Waardebepaling

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Afgelopen weekend nam ik op Twitter deel aan een discussie over kwaliteitsindicatoren voor de zorg. Een van de discussiedeelnemers klaagde dat er zo veel kwaliteitsindicatoren zijn die weinig zeggen over de kwaliteit van de zorg die hij nu feitelijk aan de patiënt levert. Hij vergeleek het met een restaurant dat voldoet aan alle kwaliteitscriteria, maar waar je toch vandaan komt met het gevoel dat je niet lekker hebt gegeten.

Een vergelijking die beslist de kern raakt. Indicatoren hebben met name nut als ze iets zeggen over hoe de patiënt de zorg ervaart. In de medisch specialistische zorg is hiervan nog maar zeer beperkt sprake, merkte iemand anders in de discussie op: van alle indicatoren in de medisch specialistische zorg is minder dan 4 procent een uitkomstindicator en casemix gecorrigeerd. Ruim tien jaar na de introductie van het huidige zorgstelsel – waarin het de bedoeling was dat de zorgverzekeraars op  basis van prijs én kwaliteit zorg gingen inkopen, weet u nog wel? – een uiterst trieste constatering. De zorgaanbieders hebben nog heel wat werk te verzetten om aan te tonen dat de zorg die ze bieden toegevoegde waarde heeft voor de patiënt.

Zorgverzekeraars gingen op basis van prijs én kwaliteit zorg gingen inkopen, weet u nog wel?

Het is dan ook goed dat de Federatie Medisch Specialisten, NFU, NVZ vereniging van ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland nu de handen ineen hebben geslagen. In een project gaan zij de relevantie en kwaliteit van kwaliteitsregistraties beoordelen. Het is een project dat – toegegeven – een beetje laat tot stand komt, maar dat wel van doorslaggevend belang kan zijn voor de verdere ontwikkeling van het huidige zorgstelsel.

5 Reacties Reageer zelf

 1. G K MItrasing
  Geplaatst op 17 augustus 2016 om 01:59 | Permalink

  Je overtreft je eigen onnozelheid telkens weer opnieuw, dat is wel buitengewoon knap!

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 17 augustus 2016 om 08:33 | Permalink

  Je kunt je maar ergens in onderscheiden nietwaar? Maar serieus: ik vind het vreemd – en ook wel verontrustend – dat je als zorgprofessional blijkbaar geen waarde hecht aan transparantie over de kwaliteit van zorg. Of begrijp ik je commentaar nu verkeerd?

 3. G K MItrasing
  Geplaatst op 17 augustus 2016 om 14:10 | Permalink

  De zorgverlening is veel meer dan wat die organisaties bij elkaar tot stand kunnen/willen brengen. Waarom dat van “doorslaggevend belang kan zijn voor de verdere ontwikkeling van het huidige zorgstelsel” lijkt me een “waarheidsclaim” zonder enige onderbouwing. De Cure is vooral een duur onderdeel van de totale zorg, niets meer en niets minder.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 17 augustus 2016 om 15:34 | Permalink

  Zoals je weet is het de bedoeling van het stelsel dat zorgverzekeraars zorg inkopen voor hun verzekerden op basis van prijs en kwaliteit. Dat kunnen ze onvolledig zolang de zorgaanbieders hun kwaliteit niet transparant maken. Dus: als ze dat wel doen, kan een belangrijke stap worden gezet in de verdere ontwikkeling van het stelsel.

 5. G K MItrasing
  Geplaatst op 17 augustus 2016 om 23:08 | Permalink

  Ach.. je kan het weer niet begrijpen.