Waarom, Menzis?

Menzis en de gemeente Enschede maken bekend te gaan samenwerken op het gebied van zorg en ondersteuning, om te bewerkstelligen dat die naadloos kunnen worden aangeboden zonder te worden gehinderd door de schotten tussen de Zorgverzekeringswet, de AWBZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ik lees het bericht hierover en ik denk: waarom?

Het is begrijpelijk dat zorgverzekeraars en gemeenten toenadering zoeken, want ze gaan beide een rol spelen in de uitvoering van de AWBZ. Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben al toolkits uitgebracht. Hierin hebben deze twee partijen voor hun achterban goede voorbeelden verzameld van de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op thema’s als dementie, begeleiding en preventie.

Hiernaast bestaat het Bosbaanberaad, een initiatief van de vier grote steden en de zorgverzekeraars Agis, Achmea en CZ. Samen zoeken ze naar mogelijkheden voor innovatie in zorg en ondersteuning. Ze begrijpen dat de nu bestaande schotten tussen de Zvw, de AWBZ en de Wmo innovatie in de weg staan. En ze hopen dan ook aan te tonen dat samenwerking over de financieringsschotten heen meerwaarde heeft voor de patiënt. Als ze dat voor elkaar krijgen, kunnen ze misschien zelfs VWS in beweging krijgen de wetgeving zodanig aan te passen dat de schotten wegvallen.

En nu gaan Menzis en Enschede dus precies hetzelfde doen, in plaats van aan te schuiven en samen te werken voor hetzelfde doel. Terwijl de participanten in het Bosbaanberaad maar wat graag uitbreiding zoeken naar andere gemeenten en andere zorgverzekeraars. Inderdaad: waarom?

Delen