Waarschuwingssignaal

Een zorgwekkend bericht van brancheorganisatie ActiZ. Het heeft het signaal opgevangen dat gemeenten soms proberen ouderen in een verpleeghuis opgenomen te krijgen zonder dat die daarvoor de geëigende indicatie hebben. Financieel aantrekkelijk voor ze, want ze vallen dan onder de Wet langdurige zorg en dus niet meer onder de Wmo, waarvoor die gemeenten financieel verantwoordelijk zijn.

Als dit signaal echt blijkt te kloppen, is de eerste vraag natuurlijk hoe het zo makkelijk mis kan gaan met de indicatiestelling. Maar relevanter lijkt mij de vraag welke ouderen het zijn die zich dit kritiekloos laten aanpraten. Willen ze het graag? Of zijn ze niet mondig genoeg om zich te verweren tegen de suggestieve vraag ‘Hebt u al gedacht aan opname in een verpleeghuis?’

De achterliggende vraag is: is er niemand die de oudere bijstaat tijdens het keukentafelgesprek en die de gemeente tot de orde roept? Zijn al deze ouderen kinderloos? Of zijn het juist de kinderen die zich de suggestie van de gemeente graag laten aanleunen, omdat ze denken ‘Weer een zorg minder’. Als dat laatste het geval is, zijn we helemaal ver van huis, want dan zijn we nog niets opgeschoten sinds het ‘Hier is mijn moeder, regelen jullie het verder?’-debat van ActiZ van 10 april 2012. Dan is de beoogde participatiesamenleving nog wel héél ver weg.

Delen