Wake-up call

Wie dacht dat het advies van het College voor Zorgverzekeringen alleen maar over geneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry gaat, heeft het mis. Kijk maar eens naar het bericht over de onderzoekers van de universiteit van Granada (Spanje). Die hebben een computerprogramma ontwikkeld waarmee de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium kan worden opgespoord. De software brengt de milde cognitieve stoornis in beeld waarmee mensen te kampen hebben die in het niemandsland verkeren tussen een gezond leven en dementie. Van een verstoord dagelijks ritme hebben ze nog geen last, maar ze weten wel al dat dit hun voorland is.

Hoe gaat dat met zo’n technologische ontwikkeling? Die wordt verder doorontwikkeld, komt beschikbaar voor brede toepassing en wordt dan ook daadwerkelijk gebruikt. Heeft ze meerwaarde, dan kan het gebruik ervan tot de verzekerde zorg gaan behoren. En wie op basis hiervan wordt gediagnosticeerd als verkerend in het voorstadium van de ziekte van Alzheimer, kan worden behandeld om te waarborgen dat de ziekte zich zo traag mogelijk ontwikkelt en de kwaliteit van leven zo lang mogelijk behouden blijft.

Terecht hoor, begrijp me goed. Ik gun iedereen het recht op alle behandelingsmogelijkheden die voor alle ziekten beschikbaar zijn. Maar zullen we wel een keer ophouden met net doen alsof het niet uitmaakt dat hierdoor de kosten voor de gezondheidszorg oplopen, of met iedere discussie over die kosten als een geïsoleerd incident beschouwen waarmee politiek gewin te behalen valt?

Delen