Wat is wijsheid?

De eerste social-mediareactie op het bericht dat het demissionaire kabinet voor 2022 1,3 miljard euro extra uittrekt voor de jeugdzorg, liet slechts seconden op zich wachten: “Dat geld moet wel goed terechtkomen.”

Op Twitter geeft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis als reden voor de extra financiële injectie: “Elk kind verdient passende hulp wanneer dat nodig is.” Dat zal iedereen met hem eens zijn. Maar het is wel een zin die twee elementen in zich heeft die het verdienen om bij stil te staan. In de eerste plaats ‘passende hulp’. Passende hulp is niet per se zorg en dus ook niet per se jeugdzorg. En in de tweede plaats: ‘wanneer dat nodig is’.

‘De schotten tussen zorg en sociaal domein staan goede verdeling geld jeugdzorg vaak in de weg’

De twee elementen hangen sterk met elkaar samen. Als passende hulp op tijd wordt geboden, kan vaak worden voorkomen dat zorg nodig is. Dit vereist dat signalen op tijd worden opgepikt en dat er juist naar wordt gehandeld. Met andere woorden: dat de eerstelijns gezondheidszorg, het sociaal domein en de leefomgeving van het kind (school, sport) goed met elkaar samenwerken. De vraag is of daarvoor 1,3 miljard euro nodig is. Het vraagt minder om geld dan om een goede verdeling ervan. De schotten die bestaan tussen zorg en sociaal domein staan die verdeling vaak in de weg.

Gelukkig begrijpt Blokhuis dit goed. De oplossing voor de lange termijn is niet alleen een kwestie van geld, stelt hij, er zijn ook maatregelen nodig. VNG-voorzitter Jan van Zanen lijkt dit anders te zien, getuige zijn uitspraak dat hij ervan uitgaat dat het nieuwe kabinet net als het demissionaire zal handelen conform de uitspraak van de Commissie van Wijzen. Met andere woorden: dat ook het nieuwe kabinet met geld blijft komen. Wellicht kunnen andere wijzen daar nuancering aan bieden.

Delen