Wederhoor

“Help, Edith Schippers blijkt toch een mens”, schrijft iemand op Twitter, naar aanleiding van het interview dat Bram Bakker met haar had voor HP De Tijd. Iemand anders schrijft: “Minister Schippers overtuigt zelfs (cursivering van mij) criticaster en psychiater Bram Bakker van haar zorgbeleid.” Weer iemand anders noemt het een “in vele opzichten” interessant interview met haar.

Andere reacties zijn beduidend minder positief. Bakker zou zich hebben laten inpakken, lezen we ook. En een collega-psychiater, Ronald Mann, schrijft zelfs: “Bram Bakker heeft zich laten rekruteren als spindoctor voor Edith of is verliefd. In beide gevallen pijnlijk.”

Het beste commentaar komt van ervaringswerker Hans van Eeken, vind ik. Dit: “Ik ben geen fan van Bram Bakker, maar hij heeft tenminste het lef om zich te laten informeren (wederhoor).” Hij heeft gelijk, partijen in de zorg staan veel vaker tegenover elkaar dan dat ze met elkaar spreken. Wie de sociale media volgt, weet dat hierbij naast Schippers zelf vooral de zorgverzekeraars het moeten ontgelden. In het interview neemt Schippers op geen enkel moment een verdedigende positie in over de rol die zij zelf speelt. Ze legt gewoon uit. Onder andere welke rol en verantwoordelijkheden de zorgverzekeraars in het huidige stelsel hebben gekregen van haar ministerie. Ook maakt ze duidelijk waarom ze de eisen aan de zorgverzekeraars heeft opgeschroefd.

Voor psychiater Esther van Fenema was die uitleg over de rol van de zorgverzekeraars blijkbaar een eyeopener. Zij liet tenminste in een tweet weten het feit dat die zo’n cruciale rol hebben gekregen weliswaar dubieus te vinden, maar voegde hier ook aan toe: “Waar blijven wij als artsen met visie?” Bakker reageerde hierop met de boodschap: zo kun je het interview ook lezen.

Delen