Weg van de wetenschap

Als samenwerkingspartners laten weten dat ze hebben besloten ‘in goed overleg’ en ‘met onmiddellijke ingang’ een einde te maken aan hun samenwerking, kun je er gerust van uitgaan dat er meer aan de hand is dan in het persbericht wordt bekendgemaakt. In het geval van de beëindiging van de door Veroz betaalde leerstoel van Loek Winter als professor healthcare entrepreneurship is het niet zo moeilijk om te bepalen wát er precies meer aan de hand is. Winter is simpelweg geen wetenschapper. Hij is er nauwelijks aan toegekomen een wetenschappelijke invulling te geven aan zijn leerstoel. Niet zo vreemd natuurlijk, want Winter heeft het te druk met healthcare entrepeneurship in de dagelijkse praktijk om er ook nog eens op wetenschappelijke grondslag vorm aan te geven.

Gezichtsverlies voor Winter? Een beetje wel natuurlijk. Maar niet onoverkomelijk. Winter heeft vorig jaar op het gebied van healthcare entrepreneurship genoeg laten zien: hij heeft geïnvesteerd in De Drie Notenboomen, hij heeft de volwassenenzorg van de Zonnehuizen overgenomen en hij heeft het Slotervaartziekenhuis naar zich toegetrokken. Bijzonder veel tijd krijgt hij dus niet om stil te staan bij het feit dat zijn leerstoel wordt omgezet in een wisselleerstoel waarin steeds andere hoogleraren gastcolleges kunnen geven over ondernemerschap in de zorg. We kunnen ervan uitgaan dat zijn naam in die gastcolleges nog meermalen de revue zal passeren. Hij vormt zelf het perfecte studiemateriaal voor een eventuele opvolger, of voor promovendi.

Delen