Weglekken

Op basis van onderzoek vaststellen dat domein overstijgend samenwerken € 40.000,- per cliënt bespaart en die financiële uitkomst dan ‘een positieve bijkomstigheid’ noemen. Dat is klasse. De onderzoekers – van Significant Public, in opdracht van het ministerie van VWS – hebben natuurlijk wel gelijk. De belangrijkste winst zit in de verhoging van kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten, en in de werktevredenheid van de betrokken professionals.

Winst voor de cliënt en zijn naasten, winst voor de betrokken professionals en winst in termen van geld, wat wil je nog meer? Nou, dat het bewaarheid wordt natuurlijk. En helaas is dat nog geen uitgemaakte zaak. Niet alleen omdat nog slechts sprake is van als ‘indicatief’ bestempelde uitkomsten, omdat de reikwijdte van het onderzoek vrij beperkt is. Maar ook omdat ruimte moet worden geboden voor uitgebreider vervolgonderzoek als basis om vervolgens écht de schotten tussen de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning te slechten.

‘Winst voor de cliënt, de betrokken zorgprofessionals en in termen van geld, wat wil je nog meer?’

‘Het doel van het investeren in preventieve maatregelen door zorgkantoren is het voorkomen van zwaardere en/of duurdere zorg’, schrijft minister Hugo de Jonge in zijn Kamerbrief over de stand van zaken van domein overstijgende samenwerking. Maar hij zegt in reactie op het onderzoek dat het ‘weglekken’ van zorggeld naar het sociaal domein moet worden voorkomen. Dat woord ‘weglekken’ wekt in dit verband enige verbazing.

Delen