Weinig commotie

Toen zorgverzekeraar CZ in de ziekenhuizen selectief wilde gaan inkopen voor borstkankerbehandelingen, leidde dit tot felle discussie. Moest een zorgverzekeraar zich hier wel mee bezighouden? Op basis van het huidige zorgstelsel – waarin aan de zorgverzekeraars de regierol is toebedeeld – was het enig juiste antwoord op die vraag natuurlijk: ja. De vraag was alleen op basis van welke kwaliteitsuitgangspunten een zorgverzekeraar dit dan moest doen. Het antwoord op die vraag is dat die uitgangspunten moeten komen van de betreffende wetenschappelijke beroepsverenigingen en de patiënten.

Een volgende stap dient zich nu aan: CZ gaat selectief inkopen in de ggz. Om precies te zijn koopt het de behandeling van complexe eetstoornissen niet meer in bij zestien instellingen en drie vrijgevestigden die deze zorg leveren. En de behandeling van complexe persoonlijkheidsstoornissen niet meer bij 28 instellingen en 42 vrijgevestigden. Stevig nieuws. Maar: “Tot nu toe heb ik weinig commotie gemerkt”, zegt perswoordvoerder Marie-José van Gardingen. Op de social media kom ik inderdaad nog weinig ‘moord en brand’-reacties tegen. Het feit dat CZ zijn contractkeuze heeft gemaakt op basis van een benchmark die is ontwikkeld in samenwerking met het Landelijk Platform GGz, het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, de Nederlandse Academie Eetstoornissen en patiëntenorganisaties zal hier veel mee te maken hebben.

Toch zal het uitblijven van die commotie niet alléén te maken hebben met de zorgvuldige aanpak die hier is gekozen. Het feit dat we eraan gewend beginnen te raken dat zorgverzekeraars selectief gaan inkopen zal ook meespelen.

Delen