Wel thuis

Digitaal en vanuit de thuissituatie als het kan, fysiek op locatie alleen als het nodig is. Dit is het uitgangspunt van het digitaal thuismonitoringcentrum dat de zeven Santeon ziekenhuizen opzetten. En op basis van dat uitgangspunt is het heel begrijpelijk dat zorgverzekeraars dit initiatief steunen en dat het daarmee dus zo goed als zeker in aanmerking komt voor transformatiegeld uit het Integraal Zorg Akkoord.

Het gaat om patiënten met een chronische aandoening en patiënten die na een opname met monitoring op afstand sneller naar huis kunnen. Voor de eerste groep, de patiënten met een chronische aandoening dus, scheelt het heel veel ‘hallo tot ziens’-consulten. Die term gebruikte kinderarts Patrick van Rheenen bij de introductie van telemonitoring onder tieners met IBD. Die patiëntengroep is bepaald niet de enige die weinig reden heeft tot routinematige ziekenhuiscontrole zolang monitoring op afstand laat zien dat daar geen reden voor is.

Scheelt heel veel ‘hallo tot ziens’-consulten

In relatie tot de tweede groep, de patiënten die na een ingreep worden ontslagen om thuis te herstellen, wordt soms cynisch gesteld ‘Ze sturen je tegenwoordig al naar huis als je nog maar half wakker bent uit de narcose’. De gemiddelde ligduur in het ziekenhuis is inderdaad veel korter geworden, maar vroeger was toch echt niet alles beter. Veel mensen zullen thuis in het eigen bed liggen bijkomen beslist verkiezen boven een ziekenhuisbed. Zeker als monitoring op afstand de zekerheid biedt dat er snel iemand met verstand van zaken bijkomt als dat nodig is.

Delen