Welkome uitnodiging

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ, stelde enige tijd geleden op Skipr dat de aandacht voor complexe wondzorg om een stevige kwaliteitsimpuls vraagt, omdat de behandeling van die wonden nu versnipperd en inefficiënt is. Door dit te verbeteren, denkt CZ tot 900 euro per patiënt te kunnen besparen aan onnodige kosten. Landelijk zou dit neerkomen op 300 miljoen euro, becijferde Van der Meeren.

Vaatchirurg Jacques Oskam (Isala Zwolle) reageert nu op deze uitlating. Hij was ruim tien jaar geleden de oprichter van een van de eerste wondexpertisecentra in het land en stelt nu binnen dit centrum zicht te hebben op de kosten in de hele keten. Maar, zegt hij erbij, er is geen enkele andere partij die dit kosteninzicht ook heeft of die in elk geval bereid is zijn cijfers te delen. Dus of dat getal van 300 miljoen euro haalbaar is, valt op dit moment onmogelijk te zeggen. Het interessante is dat hij het niet laat bij die opmerking. Hij voegt eraan toe dat hij bereid is openheid van zaken te bieden over zijn cijfers en op basis daarvan de discussie met Van der Meeren aan te gaan.

Een uitnodiging die Van der Meeren moeilijk naast zich neer kan leggen. Immers, de kostenbeheersing die hij wil realiseren, vraagt om een nulmeting over de kosten die nu worden gemaakt. Hiervoor biedt Oskam een basis die een zorgverzekeraar beslist interessant moet vinden.

Delen