Welkome vernieuwing

Meestal zit de kern van een nieuwsbericht in de eerste paragraaf en is het vervolg toevoeging of verdieping. In het nieuwsbericht over de pilot die in Tiel start met een nieuwe vorm van ouderenzorg zit echter in de laatste paragraaf juist iets heel essentieels: “In Velp wordt in de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet al sinds 2011 ervaringen opgedaan met MESO. Tien jaar MESO in Velp zorgt voor meer samenwerking tussen zorgverleners, efficiënter werken, meer kennis van elkaar, elkaars werk en de patiënt, meer tijd voor de oudere en meer inzicht in de problematiek.”

Het onderzoek dat in Tiel start is van grote waarde  voor de zorg voor thuiswonende ouderen

Een prachtig uitgangspunt voor het onderzoek dat nu (na Rotterdam en Zoetermeer) ook in Tiel start met deze – dus toch niet zo heel nieuwe – vorm van ouderenzorg. Zorgvernieuwing gaat nu eenmaal niet altijd snel. Maar dit neemt niet weg dat het onderzoek dat Tiel nu start van grote waarde is voor de zorg voor thuiswonende ouderen. De afkorting MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijns zorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde. De kern is dat specialisten ouderengeneeskunde tijdelijk worden ingezet om de begeleiding van een oudere over te nemen als dit voor de huisartspraktijk te complex wordt.

Het doel is duidelijk: ouderen extra ondersteuning bieden om langer verantwoord thuis te kunnen blijven wonen, en crisissituaties en overbelasting van mantelzorgers voorkomen. In de berichtgeving staat dat na de proef – waarvoor drie jaar wordt genomen – implementatie in heel Nederland volgt. Een toevoeging als ‘bij gebleken succes’ of ‘als de resultaten positief zijn’ ontbreekt in deze passage. Ook wel begrijpelijk. Dat de specialist oudengeneeskunde voor de betreffende doelgroep van grote waarde kan zijn, is niet echt een verrassing.

Delen