Welles nietes

Het preferentiebeleid houdt de gemoederen weer aardig bezig na de recente Zembla-uitzending hierover en de antwoorden van Edith Schippers (VWS) op Kamervragen die Lea Bouwmeester (PvdA) naar aanleiding hiervan stelde. Schippers is duidelijk in haar antwoorden: het preferentiebeleid is in het voordeel van de patiënt omdat het tot minder zorgpremie leidt en omdat sommige zorgverzekeraars het eigen risico van de patiënt niet belasten bij gebruikmaking van preferente geneesmiddelen.

Maar bijzonder hoogleraar farmaceutische geneeskunde Henk Jan Out (Radboud) Twitterde afgelopen vrijdag: “Generiek is ook niet alles”, met verwijzing naar het bericht dat Ranbaxy een recall doet op haar generieke variant van Pfizers Lipitor. Een Tweet die de suggestie kan wekken dat in de hele geschiedenis nog nooit één spécialité is teruggeroepen of zelfs van de markt is gehaald. En hoe dan ook een Tweet die de discussie over generiek versus spécialité niet gaat beslechten. Zolang dit niet gebeurt, komt de apothekerskoepel KNMP geen steek verder met haar verweer tegen het preferentiebeleid of tegen de antwoorden van Edith Schippers in het Kamerdebat met de PvdA.

Wat helpt de discussie wel verder? Wetenschappelijk onderzoek. Gewoon de vijf meest verkochte spécialitées en hun vijf meest voorgeschreven generieke varianten in een klinische trial met elkaar vergelijken, om hard te maken dat er tussen generiek en spécialité écht verschillen zijn die uitvallen in het nadeel van de patiënt. Ik vind het onbegrijpelijk dat dit onderzoek niet plaatsvindt om de discussie over het preferentiebeleid nu eens eindelijk tot een einde te brengen. Of durft niemand dit, uit angst dat het veelbesproken verschil tussen generiek en spécialité misschien toch tussen de oren zit?

Delen