Welles nietes

Scoort een derde van de ziekenhuizen nu wel of niet onvoldoende op borstkankerzorg? Wel, zegt het Algemeen Dagblad. Niet, zegt Borstkanker Vereniging Nederland. Maar het gekke is dat het AD zich baseert op gegevens die BVN naar buiten brengt. Het AD berichtte eind vorige week dat borstkankerpatiënten in 28 ziekenhuizen geen optimale behandeling krijgen. Deze ziekenhuizen slagen er bijvoorbeeld niet in patiënten binnen vier weken na de diagnose te opereren. En artsen voeren er voorafgaand aan de operatie te weinig overleg.

Toch duidelijk punten die voor verbetering vatbaar zijn, zou je zeggen. Maar BVN vond het desondanks nodig om in een reactie te laten weten dat door de berichtgeving in het AD een te negatief beeld is ontstaan over de borstkankerzorg in de Nederlandse ziekenhuizen. Die is juist goed georganiseerd, laat BVN weten, en patiënten hoeven zich geen zorgen te maken.

Wat wil BVN nu eigenlijk? Het lijkt erop dat ze in principe wel transparantie wil bieden over de kwaliteit van zorg, maar dat ze – op het moment dat die kwaliteit in sommige ziekenhuizen niet aan haar eisen voldoet – net wil doen of dit geen betekenis heeft. De zorg die deze ziekenhuizen geven, is alleen “op onderdelen anders dan BVN graag ziet”, zo luidt de reactie. Wat hebben patiënten aan deze halfslachtigheid? Wat betekent dit uiterst vage zinnetje? Transparantie bieden begint bij eenduidig communiceren, en daarin laat BVN hier duidelijk een steek vallen.

Delen