Wennen parttime verpleeghuis

Mantelzorgers en hulpvragers zijn positief over het plan van VVD en D66 voor het parttime verpleeghuis, dat zowel voor de mantelzorger als de cliënt rustmomenten kan creëren. Het kan beide partijen helpen om het zelfstandig thuis blijven wonen langer vol te houden én om vast gefaseerd kennis te maken met het leven in het verpleeghuis.

Tegelijkertijd is wel de vraag aan de orde hoe vernieuwend dit idee precies is. Gefaseerd kennis maken met het verpleeghuis kan nu ook al. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die niet alleen intramuraal actief zijn maar ook in de wijk, en die al investeren in het leren kennen van een cliënt en diens levensgeschiedenis voordat de overstap naar het verpleeghuis aan de orde is. Daarnaast kan de gefaseerde overgang worden gefaciliteerd door de cliënt al te laten deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten die vanuit het verpleeghuis worden geboden. Ook is er het modulair pakket thuis, met de mogelijkheid van logeeropvang om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. En er zijn respijthuizen zoals Maison Patrick.

Hoe vernieuwend is het idee van een parttime verpleeghuis eigenlijk?

Op social media zijn de reacties op het voorstel van VVD en D66 trouwens niet allemaal positief. Een paar voorbeelden: ‘Fake news. Geen oudere wil parttime in een verpleeghuis’, ‘Uit een koffer gaan leven met een fotolijstje? Doe ff normaal’ en ‘Oude besjes moet je niet verplaatsen’. Met dit laatste wordt gedoeld op het probleem dat een oudere – zeker als sprake is van dementie – mogelijk niet begrijpt wat er gebeurt en dus denkt definitief naar het verpleeghuis te gaan. Dat is vooral een kwestie van goed communiceren, niet anders dan bij de andere opties die nu al bestaan om de mantelzorger op gezette tijden te ontlasten. VVD en D66 pleiten voor een pilot. Dat is waarschijnlijk ook het beste. The proof of the pudding…

Delen