Wensen

Verstand komt met de jaren, wordt er gezegd. Iets waar ik me maar al te graag aan vastklamp in het jaar dat ik veertig word, dat begrijpt u. De zestigplussers om mij heen temperen mijn enthousiasme: de jaren komen met gebreken, zo waarschuwen ze me. Hier zakt wat, daar verstramt wat. Iets wat ik helaas nu al moet beamen, dus dat belooft nog wat, maar dat geheel terzijde. Uit onderzoek blijkt dat van de vijfenzeventigjarigen bijna 40 procent één of meerdere lichamelijke ongemakken ondervindt. Bijvoorbeeld toenemende gehoorbeperkingen of moeite met alledaagse lichamelijke activiteiten, zoals opstaan uit de stoel en een blokje omgaan. U wilt nog wel, maar het gaat niet meer zo snel. En ook geestelijke achteruitgang kan zich voordoen. Denk bijvoorbeeld aan een ziekte als alzheimer.

U wilt nog wel, maar het gaat niet meer zo snel

In een levenstestament kunt u vastleggen wat uw wensen tijdens uw leven zijn. U kunt aangeven wie bepaalde zaken voor u mag regelen. Omdat u dat zelf tijdelijk niet kunt, of omdat u het prettiger vindt dat een ander het voor u doet. Bijvoorbeeld omdat het dichtstbijzijnde bankfiliaal 30 km verderop is en u zich vanwege uw afnemende gezichtsvermogen liever niet meer aan internetbankieren waagt. Of vanwege het feit dat u weet dat u met het klimmen der jaren steeds minder bestand bent tegen de smeekbedes om financiële bijstand van uw jongste zoon.

Ook kunt u in uw levenstestament bepalen welke medische behandelingen u wel en welke u niet wilt ondergaan. In het buitenland wordt dat laatste ook wel aangeduid met de aansprekende term ‘living will’. Er spreekt het houden van regie uit. U bepaalt. Als verstand met de jaren komt, dan moet ouder‘dom’ wel een contradictio in terminis zijn. En welke betere manier is er om dit te bewijzen dan het opstellen van een levenstestament?

Delen