Werelden verbinden

Leerlingen van ROC’s en studenten van hogescholen lopen liever in het ziekenhuis stage dan in het verpleeghuis. Ze hebben het idee dat de ouderenzorg saai is en dus niet spannend, zegt Anne-Marije Dijkman in een interview dat ik recent met haar had. Slechts een kleine groep is al geïnteresseerd in de ouderenzorg. De rest ziet de stage meer als een verplicht deel van de opleiding. Dit kan veel te maken hebben met hoe een verpleeghuis die stage invult.

Dijkman is BPV-coördinator bij QuaRijn. Bij de opzet van de nieuwe locatie De Koekoek dacht deze organisatie meteen na over de manier waarop de visie op kwaliteit van leven voor mensen met dementie – zo veel mogelijk aansluiten bij de individuele cliëntbehoefte – het best kon worden ingevuld. Met alleen inzet van professionals bleek dit niet haalbaar, dus dan is de aanvullende inzet van leerlingen en studenten een interessante optie. Vandaar dat QuaRijn de samenwerking zocht met twee ROC’s en een hogeschool om aan stagiaires te komen.

Belangstelling kweken begint met elkaar leren kennen

Dat dit werkt, is te danken aan het feit dat QuaRijn kiest voor een combinatie van halen en brengen. Het zet de stagiaires niet alleen in voor zijn eigen doeleinden, maar biedt hen als leerwerkbedrijf ook de ruimte om zich te verdiepen in verpleeghuiszorg. Sterk hierbij is de afspraak dat de onderwijsinstellingen een docent beschikbaar stellen als vast aanspreekpunt. Die is ook aanwezig op de locatie voor intervisie en voor themabesprekingen met de stagiaires. Hij komt hierbij ook op de werkvloer, wat weer verhalen oplevert voor in de lessen en colleges en dus helpt om aan de basis een ander beeld te schetsen over verpleeghuiszorg. Sterk is ook dat de medewerkers van QuaRijn fungeren als werkplekbegeleiders, zodat zij en de stagiaires ook van elkaar kunnen leren. Belangstelling kweken begint met elkaar leren kennen.

Delen