Wereldwijd personeelstekort in zorg

De wereldwijde zorgsector wacht de komende tien jaar een aanzienlijk tekort aan gekwalificeerd personeel, zo bericht KPMG uit eigen onderzoek naar de vraag in hoeverre vraag en aanbod in de zorg de komende tien jaar in evenwicht zullen zijn.

 

 

Alleen al in de landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) zal het tekort aan zorgcapaciteit de komende tien jaar oplopen tot bijna 30 procent van de capaciteit die nodig is om aan de totale zorgbehoefte te voldoen. Dit tekort is met name een gevolg van het feit dat mensen steeds ouder worden en langer een beroep op de zorg doen en dat zorg voor steeds meer mensen toegankelijk wordt. Daarnaast doen in het algemeen steeds meer mensen een beroep op de zorg.

Uit het onderzoek blijkt dat de wereldwijde behoefte aan zorg als gevolg van demografische veranderingen de komende tien jaar met 10 tot 13 procent zal groeien. Het aanbod van zorg zal de komende tien jaar echter met zo’n 10 procent afnemen. Werknemers in de zorg werken steeds vaker parttime en het aantal uren dat per week wordt gewerkt, daalt gestaag. De afgelopen twintig jaar is het aantal uren dat wekelijks gewerkt wordt met 7 procent gedaald.

“Als deze ontwikkeling zich de komende tien jaar doorzet, betekent dit dat de gemiddelde werkweek in de zorg nog maar 34,5 uur duurt”, constateert Marc Berg, partner bij KPMG Plexus. Berg: “Dit betekent dat vraag en aanbod in de zorg in het jaar 2022 volledig uit de pas lopen en er een gat ontstaat van bijna 30 procent.”

Lees meer op de site van KPMG.

 

Delen