Werkelijke kosten

Zorgverzekeraar Achmea maakt serieus werk van de PraktijkStatus, een instrument dat huisartsen helpt inzicht te krijgen in de werkelijke kosten die hun patiënten maken bij alle zorgsoorten. Zo krijgen huisartsen een volledig overzicht van het zorggebruik van hun patiënten en hoe zich dat verhoudt tot de rest van het land. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het feit dat praktijken verschillende patiëntenpopulaties hebben. Casemix-correctie dus.

Tegelijkertijd lezen we in de Miljoenennota dat de huisarts van het ministerie van VWS van elke duizend patiënten er nog maar 174 mag doorsturen naar een medisch specialist. In 2009 was dit nog tweehonderd van elke duizend.

Als je die ontwikkelingen nu met elkaar vergelijkt, is mij in één oogopslag duidelijk welke van de twee partijen wel en niet slim bezig is. Het aantal patiënten dat zich in een huisartspraktijk meldt met een aandoening die doorverwijzing naar een medisch specialist vereist, laat zich niet managen. Kwaliteit wel.

Natuurlijk ligt het voor de hand dat Achmea de kwaliteitsinformatie over de huisartsenzorg die met de PraktijkStatus beschikbaar komt, in tweede instantie gaat gebruiken om hierop te sturen, zoals dat nu in de medisch-specialistische zorg ook al begint te gebeuren. Maar als die sturing daadwerkelijk zijn grondslag vindt in kwaliteitsverbetering, en als die verbetering dan ook wordt beloond, kun je daar moeilijk tegen zijn.

Delen