Wie doet het licht uit?

Met de beslissing die gisteren is bekendgemaakt, is de kans veel groter geworden dat De Sionsberg in Dokkum op termijn als ziekenhuis van de landkaart zal verdwijnen. Het moest op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg per direct stoppen met alle spoedzorg, de cardiologie wordt niet heropend en vanaf volgend jaar vinden er ook geen oncologische ingrepen meer plaats. Het ziekenhuis mag wel verloskundige zorg blijven bieden, maar in gevallen waar die zorg complex dreigt te worden, wordt de aanstaande moeder doorgestuurd naar een ander ziekenhuis.

Wat het gevolg van deze laatste beslissing zal zijn, laat zich raden. Aanstaande moeders die in het ziekenhuis willen of moeten bevallen, zullen kiezen voor zekerheid en zullen De Sionsberg dus links laten liggen. Ook de overige gevolgen liggen redelijk voor de hand. Een kleiner ziekenhuis heeft minder omzet en dus minder ontwikkelingskansen. Het wordt minder aantrekkelijk voor medewerkers die interesse hebben in zorgvernieuwing. De oudere medisch specialisten die er nu werken, zullen hun jaren volmaken, maar het zal vervolgens moeilijk worden plaatsvervangers voor hen te vinden. Jonge medisch specialisten zullen eerder kiezen voor een ziekenhuisomgeving waarin ze zich breder kunnen ontplooien.

Het vertrouwen dat bestuursvoorzitter Christian Krappel uitspreekt op Skipr.nl (“Ik vertrouw erop dat we er in slagen goede zorg te blijven bieden. Weliswaar niet meer volledig vanuit De Sionsberg, maar wel in goede samenwerkingsvormen”) kan ik dan ook niet rijmen met de nu ontstane situatie. De samenwerking waarover Krappel spreekt, zal vooral betekenen dat de grotere ziekenhuizen in de regio steeds meer van die zorg naar zich toe gaan trekken. Met als gevolg dat De Sionsberg verwordt tot een opgeplust anderhalvelijns centrum. Niets mis mee en voor de regio uiterst relevant, maar je kunt het dan geen ziekenhuis meer noemen.

Delen