Winter in Amsterdam

Toen Loek Winter in oktober 2012 het Langeland Ziekenhuis wilde overnemen, gaf hij direct aan de hoog volume/laag complexe zorg voor het ziekenhuis te willen behouden, maar voor de laag volume/hoog complexe zorg samenwerking met andere ziekenhuizen te zoeken.

Die overname ging uiteindelijk niet door, maar de toon was gezet. Bij zijn volgende voorgenomen overname, het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, wil Winter deze werkwijze herhalen. Als de overname doorgaat, gaan belangrijke functies zoals de oncologische neurochirurgie en de apotheek activiteiten naar het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ook zal de IC-functie verder in het AvL worden geconcentreerd en zal de samenwerking op algemeen en medisch ondersteunende functies verder worden uitgebreid.

Ook het Slotervaartziekenhuis krijgt dan dus een smallere voordeur. Niet onbegrijpelijk, want deze opzet is in lijn met het uitgangspunt van de spreiding en concentratie gedachte. Voor de zorgverzekeraar (Achmea) en de bank (ING) zal het een aanvaardbare optie zijn. Het is het meest toekomstbestendige scenario voor het ziekenhuis in een stad met overaanbod. En dit verklaart ook meteen waarom bestuur, commissarissen, bestuur medische staf, OR en cliëntenraad de transactie – volgens het persbericht van de MC Groep – steunen. Wel is denkbaar dat voor de bestuurders bij deze goedkeuring ook  een ander argument heeft meegespeeld: een einde maken aan het slepende conflict met Meromi Holding. Of dat met deze aanpak lukt is echter nog een tweede, want Meromi moet nog wel ja zeggen tegen de plannen. En juist op dit cruciale onderdeel van het proces is het ook voor Loek Winter afwachten of het gaat vriezen of dooien.

Delen