Woordkeuze

In oktober 2011 sprake Frank de Grave tijdens een congres van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie over de fikse inspanning die het hem kostte “om 29 kippen in één mandje te krijgen.” Hij doelde hiermee op de belangenbehartiging voor de medisch-specialistische verenigingen die in de Orde van Medisch Specialisten verenigd waren. Verwijzend naar het Traject Synergie Wetenschappelijke Verenigingen binnen de Orde zei hij: “De medisch specialisten zijn verdeeld in 29 wetenschappelijke verenigingen. Daar zijn ze in Den Haag gek op, want dat is lekker verdeeld.” De Grave was toen nog geen jaar voorzitter van de Orde, en het was duidelijk dat hierin eenheid creëren een opgave was.

Nu is er de volgende uitdaging: de Federatie van Medisch Specialisten optuigen, waarin niet alleen de Ordeleden, maar álle ruim 21.000 medisch specialisten in Nederland vertegenwoordigd zijn. Volgens de initiatiefnemers zal de organisatiegraad van deze nieuwe federatie nagenoeg honderd procent zijn. En de initiatiefnemers zeggen op Skipr dat ze het belangrijk vinden een krachtig en eenduidig geluid te laten horen van medisch specialisten “in Den Haag en tegenover andere partijen in de zorg.” De woordkeus had ook kunnen zijn: ‘…en samen met andere partijen in de zorg’. Dat ene woordje ‘tegenover’ biedt een boeiend inkijkje in ons zorglandschap.

Delen