Word eens wakker

Theo Langejan, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), heeft een heldere boodschap. Als we de zorg betaalbaar willen houden, moet iedereen een zorgpakket kiezen dat bij hem past. Wil je de kosten beperkt houden? Dan zul je erop moeten vertrouwen dat de zorgverzekeraar de juiste keuzes voor je maakt uit het beschikbare zorgaanbod en je naar een behandelaar stuurt die goede kwaliteit levert. Wil je meer keuzevrijheid? En wil je dus ook naar een zorgaanbieder die de zorgverzekeraar te duur vindt, of van wie de zorgverzekeraar de kwaliteit en meerwaarde onvoldoende aangetoond vindt? Dan zul je moeten accepteren dat je wat meer uit eigen zak moet betalen.

Feitelijk luidt Langejans boodschap dus: we moeten eens leren nadenken. We moeten eens ophouden te schoppen tegen de zorgverzekeraars, tegen het systeem en tegen de minister die ruimte biedt om de markt zijn werk te laten doen. Ik ben het met hem eens. Het systeem dat we hebben gekozen, kan alleen werken als we de zorgverzekeraars de ruimte geven om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. De mensen die roepen dat ‘de markt’ zorgaanbieders alle ruimte geeft om snotterpoli’s, verslavingsklinieken en andere onzin in het leven te roepen, hebben gelijk. Maar ze vergeten dat ze zelf in de hand hebben of zulk onzinnig zorgaanbod wel of niet succesvol wordt. Het wordt succesvol als ze er klakkeloos gebruik van maken onder het mom van ‘ik ben er toch voor verzekerd’. Maar vervolgens gaan ze wel klagen dat die verzekering zo duur wordt, en dat ze premiegeld terug willen van de zorgverzekeraar. Die premie kán ook omlaag, en met veel meer dan het geringe bedrag dat de lagere geneesmiddelenprijzen mogelijk maakt. Die premie kan omlaag als wij ons als volwassen mensen gaan gedragen.

Delen