Your worst nightmare

Hoeveel tegenstrijdigheid wil je in het nieuws hebben? Aan de ene kant willen de beroepsverenigingen van zorgbestuurders NVZD en BCZN tot een accreditatieprogramma voor zorgbestuurders komen dat tegenwicht biedt tegen het beeld van deze bestuurders als ‘incompetentie machtswellustige graaiers’. En aan de andere kant haalt NVZD-voorzitter Ruud Lapré keihard uit naar het overheidsingrijpen in het inkomen van zorgbestuurders. “Dit is nog erger dan we in onze ergste nachtmerries hadden kunnen vermoeden”, zegt hij.

Dit is geen handige formulering als je bedenkt dat de Wet Normering Topinkomens, die de ingreep in het bestuurssalaris mogelijk maakt, dit salaris beperkt tot maximaal 130 procent van het salaris van een minister. Erger dan onze ergste nachtmerrie? Je staat ver van de dagelijkse maatschappelijke realiteit af als je zoiets zegt. Misschien is het geen gek idee als er naast dat accreditatieprogramma voor zorgbestuurders ook een soortgelijk programma komt voor bestuurders van beroepsverenigingen in de zorg. En tot die tijd in ieder geval een spreekverbod.

Delen