‘Zelf het gesprek aanzwengelen’

Olaf Geerse zit in het derde jaar van de opleiding tot longarts. Tijdens de coronacrisis sloot hij zich aan bij Zin in Zorg.

Tekst: Lyanneke Krauss | Beeld: De Beeldredaktie/Angeliek de Jonge

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de relatie tussen lichaam en geest. Daarom twijfelde ik nog even over de keuze tussen psychologie en geneeskunde. Het werd uiteindelijk het laatste. Toen ik tijdens mijn promotieonderzoek terechtkwam op de afdeling Longoncologie van het UMCG wist ik dat ik longarts wilde worden. En daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad.”

Bezinning

“Het begin van mijn opleiding viel precies in de coronacrisis. Ik zag dat niet alleen ik maar ook veel collega’s het zwaar hadden. Wij kregen in die tijd de kans om gebruik te maken van een coachingstraject door een psycholoog. Daar werd toen expliciet bij gezegd dat dit alleen mogelijk was omdat er geld over was. Ik vond dat een vreemde opmerking. Waarom zou coaching geen standaard onderdeel van de opleiding zijn? Als arts maak je vaak heftige dingen mee die vragen om een moment van bezinning. Ik vind dat we daar met elkaar aandacht voor mogen hebben, juist om de uitval onder jonge dokters te beperken.”

Frisse blik

“Door deel te nemen aan Zin in Zorg kan ik op een positieve manier aan de slag met onderwerpen die ik belangrijk vind. Ik denk dan aan het aanbieden van een mentor en een buddy in de opleiding, en aan coaching en intervisie gedurende de gehele opleiding. Ook zou het goed zijn als arts-assistenten structureel aan tafel zitten met de raad van de bestuur van de instelling waar zij werken. Hun frisse en onbevangen blik kan heel waardevol zijn. Het Zin in Zorg-team waar ik deel van uitmaakte heeft een leidraad opgesteld om jonge artsen te helpen het gesprek met het management aan te gaan. Ik geloof heilig in bottom-up-communicatie. Als je iets wilt bereiken, moet je het gesprek zelf aanzwengelen.”

Werkplezier

“De bevolking vergrijst, de werkdruk zal hoog blijven. Dat kunnen we niet veranderen. Wat we wél kunnen doen, is zorgen dat we naar elkaar blijven omkijken en het doktersvak toekomstbestendig maken. Dat kan door meer ruimte in te bouwen voor activiteiten naast het werk en ervoor te zorgen dat parttime werken vanzelfsprekender wordt. Je levert misschien wat salaris in, maar je krijgt er een hoop werkplezier voor terug.” 

Zin in Zorg

Zin in Zorg is een beweging voor (jonge) artsen die gaat voor meer werkplezier, mentaal fitte dokters en meer tijd voor de patiënt. Initiatiefnemers zijn VvAA, De Jonge Specialist, de LAD en LOVAH. U kunt zich als supporter bij Zin in Zorg aansluiten, zodat u via een nieuwsbrief op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Alle aanbevelingen van de teams staan op zininzorg.nl/startkit.

Delen