Zelfzorg

Wie meteen roept ‘Dit wisten we toch allang’ heeft helemaal gelijk. We wisten inderdaad allang dat een derde van de patiënten bij het verlaten van de spreekkamer de inhoud van het daar gevoerde gesprek met de behandelaar alweer vergeten is. Maar ondanks dat we het al lang wisten, is het tóch belangrijk dat het weer onder de aandacht komt, want van shared decision making kan alleen sprake zijn als de patiënt weet en begrijpt wat er met zijn gezondheid aan de hand is.

In een reactie op het onderzoek dat nu is gedaan naar de mate waarin patiënten in de spreekkamer in staat zijn om informatie tot zich te nemen, zegt Dianda Veldman (Patiëntenfederatie NPCF) dat het belangrijk is dat patiënten vooraf goed nadenken over de vraag wat ze van het gesprek met de behandelaar te weten willen komen. Toch blijken veel mensen dit niet te doen. Ook nemen ze vaak niet iemand mee om mee te luisteren, en maken ze te weinig gebruik van de mogelijkheid het gesprek op te nemen.

De komst van het online platform ‘Beter naar de dokter’ is in dit verband een interessante ontwikkeling, omdat het mensen probeert te helpen het bezoek aan de behandelaar beter te structureren. Of dit een succes wordt, zal voor een deel afhangen van de bekendheid die dit platform krijgt. Het is een goed begin dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis het heeft opgezet in samenwerking met huisartsen, specialisten en patiënten. Nu moet het naamsbekendheid krijgen en moet de toepassing gaandeweg gemeengoed worden. Dat zal niet snel gaan en waarschijnlijk zullen ook niet alle patiënten zich erdoor geholpen voelen, maar een stap in de goede richting is het zeker.

Delen