Zeur niet

Wat is domeindenken toch een vermoeiend en onuitroeibaar gegeven. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Wet BIG zodanig aan te passen dat taakherschikking mogelijk wordt. Verpleegkundig specialisten krijgen hierdoor zelfstandige bevoegdheden voor het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen.

Een goede ontwikkeling, denk ik dan. De wetgeving sluit hiermee aan op een behoefte die in de praktijk duidelijk wordt gevoeld. Het ontlast de artsen en komt de efficiency en betaalbaarheid van de zorg ten goede. En het biedt verpleegkundigen een doorgroeimogelijkheid.

Maar nee hoor, het is weer niet goed. Basisverpleegkundigen verwijten de verpleegkundig specialisten nu dat die alleen uit overwegingen van carrière en status voorstander zijn van de zelfstandige bevoegdheden die zij krijgen. De verpleegkundig specialisten op hun beurt maken ondubbelzinnig duidelijk dat zij dit bekrompen denken vinden. De houding van de basisverpleegkundigen getuigt van domeindenken en niet met de tijd meegaan, stellen zij

Ik kan de verpleegkundig specialisten geen ongelijk geven. De stellingname van de basisverpleegkundigen getuigt van Calimerogedrag. Mijn devies: klaag niet, maar ga terug naar school en zorg dat je zelf ook een carrièresprong kunt maken. En wil je dat niet, accepteer dan dat een ander het wel doet en besef de grote waarde van je eigen werk voor je patiënten.

Delen