Zicht op kwaliteit

Als het om gebrek aan kwaliteit van zorg gaat, merken patiënten daar feilloos de kwalijke gevolgen van. Dat de vier grote zorgverzekeraars nu alle contracten met en betalingen aan Co-med opschorten, is dan ook niet meer dan terecht.

Maar hoe zit het met de kwaliteit van zorg? Heeft de patiënt als het om medisch specialistische zorg gaat goed zicht op de vraag hoe de kwaliteit van de ene zorgprofessional of het ene team zich verhoudt tot het andere? Patiëntenfederatie Nederland beklaagt zich – terecht – over het feit dat dit niet zo is.

‘Volkomen begrijpelijk dat patiënten inzicht willen in de kwaliteit van de zorgprofessionals die hen behandelen’

Ook demissionair VWS-minister Pia Dijkstra wil nu meer informatie over de kwaliteit van medisch specialistische zorg. Directe aanleiding hiervoor is de motie van enkele maanden geleden van VVD-Kamerlid Jacqueline van den Hil over het transparant maken van verschillen in zorguitkomsten. Maar ook de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland willen dat de patiënt meer zicht krijgt op de kwaliteit van medisch specialistische zorg.

Op social media stelden enkele artsen dat er wel belangrijker problemen in de zorg zijn om werk van te maken. Maar dat is, zeker vanuit het patiëntenperspectief bezien, maar tot op zekere hoogte waar. Natuurlijk zijn er ook andere problemen die moeten worden opgelost – meer dan genoeg zelfs – maar het is volkomen begrijpelijk dat patiënten inzicht willen in de kwaliteit van de zorgprofessionals die hen behandelen. Want als ze dat niet hebben, wat hebben ze dan immers aan de vrije artsenkeuze die artsen zeggen zo belangrijk te vinden voor hun patiënten?

Delen