Zichtbare resultaten

GGZ-aanbieder Mondriaan staat er slecht voor. De organisatie leed over 2015 een verlies van 2,5 miljoen euro en de omzet daalde met 4 procent tot 136 miljoen euro. Mondriaan voldoet hiermee niet meer aan de eisen voor bankfinanciering, waarvan het volgend jaar wel verwacht gebruik te moeten maken.

Mondriaan staat hierin binnen de GGZ bepaald niet alleen, zo blijkt uit de Logistieke barometer Nederlandse gezondheidszorg van Ernst & Young. Veel meer GGZ-instellingen boekten in 2015 een negatief resultaat, met een blijvende druk op de bedrijfsvoering als gevolg. “Meer dan ooit moet de GGZ de komende jaren inzetten op zichtbare resultaten”, stelt EY. Want: “Naar verwachting neemt het aantal instellingen met een negatief bedrijfsresultaat fors toe” (rapport, bladzijde 26).

‘Meer dan ooit moet de GGZ de komende jaren inzetten op zichtbare resultaten’

Te midden van deze onrust in de sector maken GGZ-aanbieder Vincent van Gogh en zorgverzekeraar VGZ bekend een overeenkomst voor een periode van vijf jaar te hebben gesloten in de vorm van een leertuin met de titel Samenspel. De filosofie achter de leertuin is dat kwaliteitsverbetering de beste weg is naar beheersbare kosten.

Geen nieuwe gedachte natuurlijk. En het aangehaalde voorbeeld – aanvulling van de één-op-éénbehandeling met digitale oplossingen en samenwerking in de wijk, zodat psychisch kwetsbare personen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en wonen – klinkt logisch.

Het is echter duidelijk dat een GGz-aanbieder en een zorgverzekeraar dit niet alleen kunnen bewerkstelligen. Het is dan ook goed dat bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis van Vincent van Gogh aangeeft dat de twee dit “samen met de inhoudelijke ketenpartners” moeten gaan vormgeven. En dat voorzitter van de cliëntenraad Henriette Mensinga Wieringa de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen benadrukt. Ieders inzet is nodig om tot de zichtbare resultaten te komen waarover EY het heeft.

Delen