Ziekenhuislandschap ter discussie

Het is geen verrassing dat ziekenhuispatiënten steeds duurder worden, zoals Anna van Poucke van KPMG Health stelt op www.zorgvisie.nl. We weten immers dat patiënten steeds ouder worden en dus meer complexe zorgvragen hebben, dat steeds meer dure geneesmiddelen worden gebruikt en dat de infrastructuur kostbaarder wordt. Bovendien weten we dat het aantal patiënten dat in het ziekenhuis belandt kleiner wordt omdat de substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn zijn vruchten begint af te werpen, zodat al die ziekenhuisgebouwen voor een krimpend aantal patiënten in stand worden gehouden.

Van Poucke stelt dat ziekenhuisbestuurders zich door deze ontwikkelingen genoodzaakt zien de prijzen te verhogen om de lagere bezetting te compenseren. De vraag is of dit de juiste oplossing is. Is het echt nodig dat alle nu bestaande ziekenhuizen investeren in ict, infrastructuur en ondersteunende functies? Dit gaat voorbij aan de vraag of we al die ziekenhuizen wel nodig blijven hebben. Of in ieder geval aan de vraag of alle nu bestaande ziekenhuizen wel alle zorg moeten blijven aanbieden en dus op hetzelfde niveau moeten investeren in ict, infrastructuur en ondersteunende diensten.

We zijn een heel klein landje met heel veel ziekenhuizen die bijna allemaal precies dezelfde zorg aanbieden. Erg logisch is dat niet, zeker niet als ook nog sprake is van structurele onderbezetting. De bevinding van Van Poucke laat zich dan ook vooral lezen als een pleidooi om ons ziekenhuisbestand eens heel kritisch tegen het licht te houden.

Delen