Zien is geloven

Persoonlijk heb ik niets met het geloof, maar ik erken wel de rol die het voor veel mensen speelt in de manier waarop ze invulling geven aan hun leven. De bezoekersaantallen van de EO Jongerendag laten zien dat dit leeftijdsloos is. GGZ In de Bres in Drachten bewijst hoe onterecht het is dat veel zorgaanbieders het geloof onvoldoende aandacht geven. De organisatie maakt al bijna tien jaar een sterke groei door in Friesland, omdat mensen zich juist aangesproken voelen door de christelijke uitgangspunten ervan. In de Bres trekt zelfs patiënten uit andere provincies. Blijkbaar vinden die in hun eigen woonomgeving geen aanbod dat bij hun specifieke wens aansluit, maar hebben ze daaraan wel behoefte.

Het is dus interessant voor zorgaanbieders hun licht op te steken bij het congres Geloof in Zorg, 8 oktober in Houten. Want in het geloof ligt – sorry als het oneerbiedig klinkt – duidelijk een markt. Niet alleen voor het ontwikkelen van doelgroepgericht zorgaanbod trouwens, maar ook voor het vinden van personeel. De zorg bidt en smeekt om mensen, maar blijkt onvoldoende in staat om die te vinden of te binden. Iedere gemeente probeert op zijn eigen manier om dit probleem op te lossen. De wethouder van Rotterdam tekende bijvoorbeeld een convenant met zorgaanbieders en opleidingen in de stad om meer en betere scholing aan te bieden. Maar hebben zij zich afgevraagd waarom mensen zich nu niet voor die scholing melden? Misschien voelen zij zich wel veel meer tot de zorg aangetrokken als ze op hun waarden worden aangesproken. Hun geloofswaarden bijvoorbeeld. En dan niet alleen de christelijke natuurlijk.

Delen