Ziezo, weer een rapport

Nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer kan het makkelijk zeggen: het moet allemaal anders bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En hij kan er nog passend streng bij kijken ook. Maar verandert hiermee ook ‘alles’ bij de Inspectie? Het valt te betwijfelen. De commissie die het functioneren van de Inspectie onderzocht, kwam onder meer tot de conclusie dat er een website zou moeten komen waarop meldingen en klachten worden vermeld. Dit zou het vertrouwen in de Inspectie versterken, is de gedachte. En voor verder advies hierover verwijst de commissie naar de Gezondheidsraad en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Of dit Haags jargon is voor ‘voorlopig hoeft er niets te gebeuren’, mag iedereen zelf invullen. Feit is in ieder geval wel dat het vermelden van alle lopende klachten op een site nog niet betekent dat er ook daadwerkelijk iets met die klachten gebeurt. Het is ook zeer de vraag of snellere afhandeling haalbaar is met de bezetting die de Inspectie nu heeft. Juist daarom is een van de andere adviezen uit het rapport van de commissie zo steekhoudend, namelijk om meer gebruik te maken van artsen die in deeltijd als inspecteur optreden en ook in deeltijd hun gewone werk doen. Een alternatief kan zijn recent gepensioneerde artsen in te schakelen voor inspecteurstaken.

Brenninkmeijer heeft natuurlijk wél gelijk als hij zorgaanbieders maant dat ze alles op alles moeten zetten om zelf klachten adequaat af te handelen en dus te voorkomen dat de Inspectie in stelling moet komen. Maar ook dat is weer zo’n losse flodder waarop voorlopig helemaal niemand concreet zal worden afgerekend.

Delen