Zijn we helemaal gek geworden?

Lewi Vogelpoel
Lewi Vogelpoel is radioloog en blogt op persoonlijke titel over de inrichting van de gezondheidszorg. Lees alle artikelen van Lewi Vogelpoel

Nederland heeft internationaal gezien de beste zorg wat betreft prijs, kwaliteit en beschikbaarheid. Iedereen is jaloers op ons. Ons geheim? Waarschijnlijk wordt het geld beter besteed, doordat zorgverlener en patiënt samen beslissen hoe het beschikbare budget wordt uitgegeven, en niet de verzekeraar of de politiek.

En wat doen wij? Wij overwegen via een wetswijziging verzekeraars alle regie te geven over de zorg net als Nixon eerder al deed in de Verenigde Staten, wetende wat dat uiteindelijk betekende voor vele burgers.

Extra klusjes en risico’s
Alle burgers krijgen door dit beleid een jaarlijks klusje erbij. Ze mogen polissen gaan doorploegen om te kijken met welke polis ze volgend jaar denken beter af te zijn. Een onmogelijk klus, want niemand kan voorspellen welke ziekte hem volgend jaar gaat overkomen.

De minderbedeelden, door de crisis in aantal toegenomen, wordt door gemeenten aangeraden om een budgetpolis te nemen. Zij lopen het risico dat zij op een dag moeten kiezen tussen meteen de noodzakelijke zorg verkrijgen met de kans dat de verzekeraar de vergoeding later afwijst, dan wel wachten op fiat.

Mensen worden gedwongen risico’s nemen. Maar wat als een foute, voornamelijk financieel bepaalde keuze leidt tot blijvende schade of zelfs de dood van je kind of van een ander geliefde? Een harde maatschappij, waar mensen afschuwelijke overwegingen moeten maken.

Zo danst straks het gehele zorgveld naar de pijpen van de verzekeraar. En de dokter? Die raakt gefrustreerd, balancerend tussen het belang van de verzekeraar en de patiënt voor zijn neus. Overal moet toestemming voor zijn of worden verleend met alle administratieve ellende erbij. En volgt hij niet de aanwijzingen van de verzekeraar, krijgt het ziekenhuis geen contract en gaat het failliet.

Recht ontnomen en duurder uit
We ontnemen de burger daarbij tussen neus en lippen door een belangrijk vanzelfsprekend recht: het recht om te allen tijde te kunnen kiezen voor of te wisselen naar een arts of andere zorgverlener met wie het klikt, die hij vertrouwt en bij wie hij zich veilig voelt. Juist deze keuzevrijheid zou de hoeksteen van de marktwerking moeten zijn.

Sinds de invoer van dit beleid in 2006 zijn de lasten – premies, eigen risico, en eigen bijdragen – sterk gestegen. Terwijl er volgens eerdere berichten juist meer dan een miljard al bespaard zou worden door de ‘aanpak’ van bijvoorbeeld medicijnen als maagzuurremmers en slaapmiddelen en de zogenaamde ‘bonussen’ van apothekers. Waarom vraagt niemand zich af waar dat geld is gebleven en of het goed is besteed? Zo dit echt aan de zorg is besteed, betekent dit dan niet dat de zorgkosten met de verzekeraar in regie juist explosief zijn gestegen?

We weten inmiddels dat verzekeraars uit bedrijfseconomische redenen steeds grotere hoeveelheden van onze zorgpremie oppotten op hun bankrekening, waar burger noch overheid bij kan. Dat veel geld wordt uitgegeven aan reclame (541 miljoen in 2013) en dat de salarissen van hun topmannen substantieel zijn verhoogd.

Waarde van basisprincipes
Om de wetswijziging erdoor te krijgen roepen we hard dat de zorg steeds duurder wordt, de verzekeraars dat zo gaan kunnen oplossen en worden alle bezwaren van coalitiepartners met loze, niet haalbare amendementen gesust.

Ik roep derhalve de Eerste Kamerleden op, ‘bezint, eer gij aan deze waanzin begint’. Koester wat we nu hebben. Geef de regie niet verder uit handen. Dit is het moment waar basisprincipes hun waarden moeten bewijzen en niet voor de lieve vrede noch onder druk van partijen met evident politiek danwel financieel belang moeten wijken, zorgakkoord of niet. Stem tegen wetswijzing artikel 13 Zvw.

3 Reacties Reageer zelf

 1. NumoQuest®
  Geplaatst op 16 december 2014 om 08:28 | Permalink

  Tijdens het ‘aan zijn’ van Ab Klink, als lid van een klankbord op het vlak van EPD-IT en veiligheid, heb ik al vroeg geroepen dat de weg die de politiek in sloeg een louter financiële exercitie zou worden met een financieel exploderend effect.

  Je beoogt met IT namelijk besparingen te bewerkstelligen door stroomlijning van processen en procedures. Daar is IT voor. Maar…. je zal er dan wel verstand van moeten hebben of naar IT professionals willen luisteren.

  We zijn sinds Ab Klink ongeveer 6 miljard verder. We hebben nog steeds talloze discussies omtrent en in het EPD verhaal. Het is zelfs idioter, wij staan toe dat deze overheid een Amerikaanse producent, regisseur maakt van alle patuiëntendocumentatie. Natuurlijk weet men in Den Haag inderdaad niet hoe de stand van zaken VS op medisch gebied is. We hebban dit helaas op andere terreinen ook zien gebeuren.

  Wat zien wij vervolgens nog meer gebeuren? Dat deze inerte, impotente en incompetente overheid, de regie over gaat hevelen naar diegenen die de commerciële kant van de zaak bestieren. Dat is zoiets als naar de slager gaan, je loon inleveren en tegen de slager zeggen, hier, kijk jij maar hoeveel vlees jij mij daarvoor gaat geven. Heading voor gelegaliseerde criminaliteit. Immers, als je als klant geen keus hebt maar gedwongen word te kiezen, heet dit in jargon gewoon afpersing. Dictatuur.

  De patiënt wordt hiermee het recht to het verkrijgen van zorg, anywhere, ontnomen. Ik wijs Edit et cie even op het gegeven elders in de EU dat gewoon en integrale toegang tot zorg, anywhere at anytime, goedkoper kan want we kennen enkele landen die vele malen goedkoper werken dan NL. Kijk maar naar Duitsland, België en het VK.

  Wat kan er beter in Nederland? Wat beoog je met een goed geregelde gezondheidszorg? Je beoogt allereerst dat iedereen een zo gezond mogelijk leven geniet. Dat betekend dat je dan ook akn bogen op een goed werkende, flexibele gezondheidszorg. Hoe dat anders zou kunnen?

  In 2005 hebben wij het volgende al geopperd. Een chipcard voor elke verzekerde. Op de chip staat de foto van de verzekerde aangevuld met basale gegevens zoals Naam, Bloedgroep, BSN, verzekerde registratie, huisarts, ICE en eventuele noodzakelijke medische annotatie zoals allergie of een ‘Niet Reanimeren’ opmerking. Dit alles op 1 simpel pasje, wat elke verzekering nu ook al uitgeeft.

  Wat kan daarmee nog verder?
  Men kan op zeer eenvoudige wijze persoonlijke controle bij elke medische stap uitvoeren. Men kan elke stap registreren. Medisch frauderen word uitgesloten. Men krijgt meteen toegang tot noodzakelijke zorg. Persoonlijke data is alleen inzichtelijk mbv dat pasje, dus je reduceert eventuele misbruik tot <5%.

  De besparingen met dit systeem? Onmiddellijk en aantoonbaar 2 tot 4 miljard op de lopende kosten, in de toekomst door verdere stroomlijning nog meer zelfs. Kosten van implementatie? Misschien €2,00 per verzekrde, EENMALIG.

  Door impotentie en incompetentie loopt de patiënt van vandaag in Nederland veel groter en meer gevaar dan dat de overheid verbetering en uitgave reductie bewerkstelligd.

  Dat is een ding wat zeker is. En dat gevaar? Word groter en groter.

 2. Alberts
  Geplaatst op 16 december 2014 om 08:47 | Permalink

  Hierboven wordt al genoeg gezegd over het zieke systeem. Waar ik toch weinig over hoor is de juridische houdbaarheid. Dankzij Europese regels moeten Nederlandse patiënten voor zorg net zo goed naar het buitenland kunnen tegen een vergoeding die ze ‘in eigen land ook zouden krijgen’. Worden Nederlandse aanbieders straks achtergesteld op buitenlandse aanbieders? Want dan moet ik blijkbaar naar België gaan verhuizen om mijn Nederlandse patiënten te kunnen blijven helpen. En hoe is de vrijheid van dienstenverkeer en vrijheid van keuze van hulpverlener zoals vastgelegd in de WGBO en ZVW in overeenstemming te brengen met afschaffen van het hinderpaalcriterium. Mr Spong had daar in juni een vlammend betoog over maar in de Nederlandse media en tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen heb ik er weinig over vernomen. Of is de gok ‘doorduwen en tot het Europees hof ons terugfluit cashen’? En Edith S na het verliezen van de verkiezingen een leuke baan bij Achmea…

 3. Lewi Vogelpoel LVogelpoel
  Geplaatst op 18 december 2014 om 20:38 | Permalink

  @NumoQuest en @Alberts Eens.
  Chipcard voor iedere verzekerde lijkt mij een prima idee.
  En ja, het zou inderdaad ook vreemd zijn dat een deel van de Nederlandse burgers straks geen vrije artsenkeuze heeft in NL, maar die vrije keuze moet halen in een andere EU lidstaat (zie Brussel maant NL)

  http://www.nu.nl/politiek/3938452/brussel-maant-nederland-gezondheidszorg-in-ander-eu-land.html