Zijn wil is wet

Mooi om te zien hoe de wetgeving de praktijk kan volgen. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS komt met het voorstel voor de Beginselenwet zorg. Het kabinet heeft al ingestemd met dit voorstel, waarvan het belangrijkste punt is dat de patiënt of cliënt het recht heeft op regie over het eigen leven. Hij heeft zelf zeggenschap over de kwaliteit van leven en geeft zelf sturing aan contacten met familie en vrienden. Hij heeft recht op dagelijkse lichamelijke hygiëne en gezonde en voldoende voeding. Ook heeft hij het recht op de mogelijkheid tot het beleven van zijn godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid.

Klinkt dit u bekend in de oren? Dat zou wel moeten. Het is precies wat Hans Becker voor ogen stond toen hij in 1992 aantrad als algemeen directeur van Humanitas. Wat hij aantrof, was een doorsnee, hiërarchische zorginstelling. Wat hij achterlaat is een voorziening waarin iedereen kan zijn wie en wat hij wil. Wil je iedere avond in de kroeg zitten? Die is binnenshuis aanwezig, en Becker zelf zit er ook graag. Wil je iedereen je speelgoedautootjes laten zien? Dan bouwen we een vitrine voor je in de centrale hal. Witte jassen uit, bloemetjesjurken aan, is zijn motto. En hij hanteert een extended family aanpak. “Als je vraaggestuurd wilt werken moet je ook de familieleden vragen waar zij behoefte aan hebben”, vindt hij.

In oktober 2010 nam Becker afscheid van zijn functie. Ongeveer een jaar daarvoor vroeg ik hem waarom niet meer instellingen zijn beleid volgden. “Omdat je toegeeft dat je altijd iets fout gedaan hebt als je ineens je koers gaat veranderen”, zei hij. En nu wordt hij geëerd met een wet die zijn gedachtegoed tot norm verheft. Wat wil je nog meer.

Delen